İsmailaga
İsmailağa Logo

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Erteleyenler Helâk Oldu

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Erteleyenler Helâk Oldu

Ey Evlad! İş ve ihtiyat, fuzûlî mübahlardan sakınmak, zaruret miktarı ile yetinmektir. Bu miktarın da kuvvetin hasıl olması, kulluk vazifelerinin edasında cem’iyyetin hasıl olması niyetiyle….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: İlmi Kendisine Fayda Vermeyen Âlimler

Mektûbât-ı Rabbânî’den: İlmi Kendisine Fayda Vermeyen Âlimler

Otuz Üçüncü Mektûb-u Şerîf Hacı Muhammed el-Lahorî’ye gönderilmiştir. Bu mektup; Dünya sevgisinin esaretine girmiş kötü âlimleri yermeye, dünyadan yüz çevirmiş ve din uğruna dünya zevklerini….

Devamını oku

Tarikat ve Zikrin Ehemmiyeti

Tarikat ve Zikrin Ehemmiyeti

Nübüvvet nurundan uzaklaşıldıkça insanlarda dünyaya meyil, ibadette soğukluk ve sair manevi hastalıklar görüldü. Sahabe zamanındaki ihlas ve samimiyet yavaş yavaş yok olmaya başladı. Bu tehlikeyi….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Gençlikte Yapılan Amellerin Üstünlüğü

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Gençlikte Yapılan Amellerin Üstünlüğü

Ey oğul! Esas mesele, mubahların fazlasından kaçınmak ve zarûret miktarıyla yetinmektir. Bunu da kulluk vazifelerini yerine getirebilmek için kuvvet ve cem’iyyet kazanmak niyeti ile yapmalı…..

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dünyâ ve Âhiret İki Kuma Gibidir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dünyâ ve Âhiret İki Kuma Gibidir

Kılıcullâh b. Kılıc Han’a yazılmıştır. Dünya ve dünya ehlinin yerilmesi; faydasız ilimlerin tahsilini terk ve gereksiz mubahlardan uzak durmak; hayırlara ve salih amellere teşvik ve….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Sünnet-i Seniyye Karanlıkta Yakılan Meşâle Gibidir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Sünnet-i Seniyye Karanlıkta Yakılan Meşâle Gibidir

Oğlu Hace Muhammed Abdullah’a yazılmıştır. İşin aslının sünnete tabi olmak, bidatlerden kaçınmak olduğu; Nakşibendî tarikatının diğer tarikatlara olan üstünlüğünün sadece Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Ezanda Geçen Kelimelerin Manası

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Ezanda Geçen Kelimelerin Manası

303. Mektûb-u Şerîf el-Hâc Yûsuf el- Keşmîrî’ye gönderilmiştir. Ezanda geçen kelimelerin manası hakkındadır. Allah Teâlâ’ya hamd ve Rasûlü’ne salâttan sonra… Bilmek gerekir ki ezanda yedi….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Vesvese Îmânın Kemâlindendir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Vesvese Îmânın Kemâlindendir

182. Mektûb-u Şerîf Molla Salih Gûlâbî’ye yazılmıştır. Havâtır ve vesveselerin imanın kemalinden olduğu hakkındadır. Bir grup derviş bir gün toplanmış oturuyorlardı. Söz taliplerin havâtır ve….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Hulefâ-i Râşîdîn’in Fazîleti

2. Cild 15. Mektûb-u Şerîf Hâkim ve vâlileri başta olmak üzere Samane şehri halkına yazılmıştır. Bayram hutbesinde Hulefa-i Raşidin’in adlarını anmayan hatibin yerilmesi ve onu….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Nâkıs Şeyhten Ders Alınmaz

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Nâkıs Şeyhten Ders Alınmaz

23. Mektûb-u Şerîf Hân-ı Hânân olarak bilinen Şeyh Abdürrahîm’e gönderilmiştir. Bu mektup; Yetersiz kişiden tarikat almayı menetme ve bunun zararını beyana dair yazmış olduğu mektuba….

Devamını oku