7 Recep 1439İsmailağa Logo

Hesap Detayları

Hesap Sahibi: İSMAİLAĞA DERNEĞİ
Hesap Adı: KURBAN 2017
Hesap Tipi: Cari Hesap
Hesap Numarası: 7775510-9
IBAN: TR140020500000777551000009
Banka: Kuveyttürk Fatih-Çarşamba Şubesi

Fıtır Sadakası (Fitre)

fitre

İnsan fıtrat üzere, en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Bu yaratılışın ve ibâdetle geçen bir ayın ardından bayrama erişmenin şükrü niteliğini taşıyan fıtır sadakası (fitre), bir lütuf ya da sair zamanlarda yapılan bir bağış değil; zekât gibi,
ihtiyaç sahiplerinin, dinen zengin sayılan kimselerin malı üzerindeki hakkıdır. Dolayısıyla fitre verme yükümlülüğünü taşıyan kimseler bunu vermedikleri takdirde dinen mesul sayılırlar. Mü’minler arasında dayanışmayı sağlayan önemli
unsurlardan biri olan bu mâlî ibâdet, asr-ı saadetten beridir muhafaza edilerek günümüze kadar gelmiştir.

2017 yılı için fitre bedeli 16 liradır.

Fitrenin Hükmü

Ramazan bayramı sabahına dinen zengin sayılabilecek bir birikimle erişen kimselerin fitre vermeleri Hanefî mezhebine göre vâcib; diğer üç mezhebe göre ise farzdır. Dolayısıyla fitre, aslî bir
vazife olarak yerine getirilmelidir. Fitre ile yükümlü olmak için elde bulunan birikimin üzerinden bir yıl geçmiş olması gibi bir şart aranmaz. Dinen zengin sayılan aileler çocukları için de fitre vermekle yükümlüdürler.

Fitrenin Vakti ve Zamanında Verilememiş Fitreler

Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı’nın birinci günü imsak vaktinin girişiyle vâcib olur. Bunu bayram sabahından önce vermek daha güzeldir.
Geçmiş yıllarda verilmemiş olan fitreler en kısa zamanda verilerek bu mükellefiyet yerine getirilmelidir.

fitre-2

Fitre Kimlere Verilmez

Bir kimse anne, baba, dede, büyükanne gibi büyüklerine ve evlatları,
torunları gibi neslinden gelenlere fitre veremez.

Hayır Kurumlarına Fitre Verilir mi?

İhtiyaç sahiplerinin hakkı olup da onlara ulaştırılması gereken fitrenin verilebileceği sınıflar Tevbe Sûresi’nin 60. âyet-i kerimesinde belirtilmiştir.
Fitrelerinizi ihtiyaç sahiplerine, kendilerine bağış yolları vasıtasıyla yapılan ödemeleri âyet-i kerîmede belirtilen sınıflara ulaştırma konusunda hassasiyet sahibi olan kurumlar aracılığıyla ulaştırabilirsiniz.

İsmailağa Câmiasını Tercih Sebepleri

İsmailağa câmiası, temelleri atıldığı günden bugüne dek faaliyetlerini her daim İslâm’ın emir ve yasakları doğrultusunda yürütme hassasiyeti taşıyan bir câmiadır.

fitre

Bünyesinde bulunan fıkıh kuruluyla, yapmakta olduğu ve yapacağı faaliyetlerin tamamını İslâm hukukuna göre değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak, sair zamanlarda yapılan bağışların dışında,
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gereken fitre gibi ödemeler, fıkhın hükümlerine uygun bir şekilde ve hassasiyetle gerçekleştirilmektedir.

Sizler de fitrelerinizi ihtiyaç sahiplerine İsmailağa güvencesiyle;

vasıtalarıyla ulaştırabilirsiniz.

2017 yılı için fitre bedeli 16 liradır.