İsmailağa Logo

Fitre – Fıtır Sadakası

fitre talebe görseli

Fitreleriniz talebelere bütün sene aş ve erzak olarak ulaşıyor.

İnsan fıtrat üzere, en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Bu yaratılışın ve ibâdetle geçen bir ayın ardından bayrama erişmenin şükrü niteliğini taşıyan fıtır sadakası (fitre), bir lütuf ya da sair zamanlarda yapılan bir bağış değil; zekât gibi ihtiyaç sahiplerinin, dinen zengin sayılan kimselerin malı üzerindeki hakkıdır. Dolayısıyla fitre verme yükümlülüğünü taşıyan kimseler bunu vermedikleri takdirde dinen mesul sayılırlar. Mü’minler arasında dayanışmayı sağlayan önemli unsurlardan biri olan bu mâlî ibâdet, asr-ı saadetten beridir muhafaza edilerek günümüze kadar gelmiştir.

2018 yılı için fitre bedeli 19,5 liradır.

Fitre Nedir? Fitrenin Hükmü

Ramazan bayramı sabahına dinen zengin sayılabilecek bir birikimle erişen kimselerin fitre vermeleri Hanefî mezhebine göre vâcib; diğer üç mezhebe göre ise farzdır. Dolayısıyla fitre, aslî bir vazife olarak yerine getirilmelidir. Fitre ile yükümlü olmak için elde bulunan birikimin üzerinden bir yıl geçmiş olması gibi bir şart aranmaz. Dinen zengin sayılan aileler çocukları için de fitre vermekle yükümlüdürler.

Fitrenin Vakti ve Vaktinde Verilemeyen Fitreler

Fıtır sadakası yani fitre, Ramazan Bayramı’nın birinci günü imsak vaktinin girişiyle vâcib olur. Bunu bayram sabahından önce vermek daha güzeldir. Geçmiş yıllarda verilmemiş olan fitreler en kısa zamanda verilerek bu mükellefiyet yerine getirilmelidir.

fitre talebe sınıf görseli

Fitre bağışı, İsmailağa’da sene boyu süren bir hayra dönüşüyor.

Fitre Kimlere Verilir? Hayır Kurumlarına Fitre Verilir mi?

İhtiyaç sahiplerinin hakkı olup da onlara ulaştırılması gereken fitrenin verilebileceği sınıflar Tevbe Sûresi’nin 60. âyet-i kerimesinde belirtilmiştir. Fitrelerinizi ihtiyaç sahiplerine doğrudan verebileceğiniz gibi âyet-i kerîmede belirtilen sınıflara ulaştırma konusunda hassasiyet sahibi kuruluşlara da bağış yoluyla iletebilirsiniz.

Fitre Kimlere Verilmez?

Bir kimse anne, baba, dede, büyükanne gibi büyüklerine ve evlatları, torunları gibi neslinden gelenlere fitre veremez.

İsmailağa Câmiasını Tercih Sebepleri

İsmailağa câmiası, temelleri atıldığı günden bugüne dek faaliyetlerini her daim İslâm’ın emir ve yasakları doğrultusunda yürütme hassasiyeti taşıyan bir câmiadır.

fitre talebe görseli toplu

Her bir Fitre – Fıtır sadakası ilim yolunda filizlenen koca bir ağaç oluyor.

Bünyesinde bulunan fıkıh kuruluyla, yapmakta olduğu ve yapacağı faaliyetlerin tamamını İslâm hukukuna göre değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak, sair zamanlarda yapılan bağışların dışında, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gereken fitre gibi ödemeler, fıkhın hükümlerine uygun bir şekilde ve hassasiyetle gerçekleştirilmektedir.

Sizler de fitrelerinizi ihtiyaç sahiplerine İsmailağa güvencesiyle;

vasıtalarıyla ulaştırabilirsiniz.

Fitre Bedeli Ne Kadar? Fitre Kaç Lira?

2018 yılı için T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen fitre bedeli 19,5 liradır.