21 Şevval 1440İsmailağa Logo

Adak, Akîka ve Nâfile Kurban Bağışları

Kurban ibâdeti, Vâcib, adak, şükür, akîka ve nâfile kurban olmak üzere fıkıhta, farklı başlıklar altında incelenen bir ibâdettir. Bilhassa günümüzde, üzerinde vâcib kurban ya da herhangi bir iş için yaptıkları adak neticesiyle borçlanmış oldukları adak kurbanı veya doğan çocuğuna akîka kesmek isteyen kimselerin bu ibâdeti yerine getirmeleri; kesim işlemi, kesimhane ve kesilen hayvanın hakikî ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması yönünden pek kolay değildir.

İsmailağa Câmiası, gerek kesimlerin İslâmî esaslara uygun olması, gerekse de kurban etlerinin hakikî ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda vekâleten böyle bir hizmet sunmaktadır. Kurban ibâdeti hakkında detaylı mâlumata İsmailağa Kurban sitemizden erişim sağlayabilirsiniz.

Adak Kurbanlarınız

Gerçekleşmesini arzu ettiğimiz bir işin dilediğimiz şekilde sonuçlanması durumunda keseceğimizi dile getirdiğimiz kurbanı kesmek, üzerimize vâcib olmaktadır. Kesilecek olan bu kurbanın etinden ve derisinden, adak sahibi ile bakmakla yükümlü bulunduğu kimseler istifade edemeyecek, dolayısıyla kurbanın tamamının tasadduk edilmesi gerekecektir. İletişim vasıtalarımız yoluyla vereceğiniz vekâletinizle kurbanınız hassas bir şekilde kesildikten sonra etinin tasadduku da, vakfımız tarafından sağlanacak, böylelikle adak kurbanınızla ilgili vücûbiyetiniz kolay bir şekilde îfâ edilmiş olacaktır. Adak kurbanıyla ilgili sık sorulan sorulara kurban sitemizin içeriğinden erişim sağlayabilirsiniz.

Adak ve Adak Kurbanı Ne Demektir?
Adak Kurbanının Etini Kimler Yiyemez?

Akîka Kurbanlarınız

İki Cihan Güneşi Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için birer koçu akîka kurbanı olarak kesmiş ve ümmetine de yeni doğan kız ve erkek çocukları için kesmelerini tavsiye etmiştir. (Nesâî, Akîka 5; Ebû Dâvûd, Edâhî 20.)

Akîka Kurbanıyla ilgili sık sorulan sorulara kurban.ismailaga.org.tr sitemizden erişim sağlayabilirsiniz.
Akîka Kurbanı Nedir
Akîka Kurbanının Hükmü Nedir?
Hangi Hayvan Akîka Olmaya Elverişlidir?
Akîka Kurbanı Ne Zaman Kesilir?

Nâfile Kurbanlarınız

Kurban, yaklaşma anlamına gelen ‘kurbiyet’ kelimesinden türemiştir. Kurban ibâdeti, mânâsına da bağlı bir şekilde, samimiyetin görünen ifadesi olarak, kişinin Allah Te‘âlâ’ya yaklaşmasına vesile olan bir ibâdettir. Dolayısıyla Vâcib, adak, akîka kurbanı dışında da bir kimse dilediği bir zamanda Allah Te‘âlâ’nın rızâsı için nâfile kurban keserek etini tasadduk edebilir. Bunun yanında bir kimse, sevabını vefât etmiş yakınlarına hediye etmek üzere de nâfile kurban kesebilir. Nâfile kurbanlarınızı da iletişim vasıtalarımız yoluyla bizlere ileterek hem kesimini hem de tasaddukunu kolayca sağlayabilirsiniz.

Ölen Kimse Adına Kurban Kesmek Câiz midir?

 

Kurban Vekâletleriniz Kabul Edilmektedir

Vâcib kurbanlarınızın kesimi, resmî izinler alınarak düzenlemiş olduğumuz kurban organizasyonu kapsamında, İslâmî esaslara uygun bir şekilde ve İsmailağa hassasiyetiyle sağlanmaktadır. İsmailağa Kurban Organizasyonu hakkında bilgi almak için tıklayınız…

Kurban Bayramına has olan Vâcib kurbanlarınız dışında; adak, akîka ve nâfile kurban vekâletleriniz de 12 ay boyunca kabul edilmekte ve kesilen kurbanlarınızın etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Bağışlamış olduğunuz kurbanlarınızın etleri pişirilerek talebelerden, ihtiyaç sahiplerinden oluşan günlük ortalama 2500 kişiye sıcak yemek ikrâm ettiğimiz, biri Avrupa, diğeri Anadolu yakasında hizmet vermek üzere kurulmuş olan iki ayrı aşevimizin yıllık et ihtiyacı için sarf edilmektedir.

Kurbanlarınızı İsamilağa’ya bağışlayarak talebelerin yetişmesine ve ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesine yönelik hizmetlerimize ortak olabilirsiniz.

İsmailağa Aşevi Hizmetleri hakkında bilgi almak için tıklayınız…

kurban-kontrollerikurban-vekalet-okunurkenkurbanliklarimizdan