İsmailağa Logo

İsmailağa Camii’nde Kan Bağışı (21-22 Ocak 2021)

İsmailağa Camii Avlusunda Kan Bağışı (21-22 Ocak 2021)

Koronavirüse bağlı salgın hastalık sebebiyle dünya zor bir süreçten geçiyor. Ülkemizin de ciddi şekilde etkilendiği bu dönemde, sağlık kuruluşlarımız mücadeleyi yüksek bir gayretle sürdürüyor. Salgın….

Devamını oku

Haram Yolla Kazanılan Mal Ne Yapılmalıdır?

Haram Yolla Kazanılan Mal Ne Yapmalıdır?

Kendi isteği olmaksızın hesabındaki paraya faiz verilmesi durumunda bu faizin, haramdan kaçınmayan birine verilmesi gerektiği söyleniyor bu doğru mudur? Allah Te‘âlâ’ya hamd, Peygamber Efendimize, âl….

Devamını oku

Kur’ân-ı Kerîm’de Mekke-i Mükerreme

Kurân-ı Kerîmde Mekke-i Mükerreme

Kur’ân-ı Kerîm’de “şehirlerin anası” olarak anılan ve “harem” vasfını haiz bulunduğu ifade edilen Mekke-i Mükerreme’den farklı bağlamlarda daha birçok âyet-i kerîmede bahsedilmiş, hususiyetleri sıralanmış, halkından….

Devamını oku

Kâfirlere Benzemek ve Yılbaşı Kutlamaları

Kâfirlere Benzemek ve Yılbaşı Kutlamaları

Çağımızın en büyük hastalık ve tutsaklarından biri de ötekini taklit, şahsiyeti yitirmektir. Taklit, yerine göre iyi, yerine göre kötü olmakla birlikte insanın benliğinden, medeniyet, kültür….

Devamını oku

Büyük Bir Sevinç İçinde Yeni Yıla Yaklaşıyoruz!

Büyük Bir Sevinç İçinde Yeni Yıla Yaklaşıyoruz!

Büyük bir sevinç içinde bir sonraki yeni yılı bekliyoruz. Büyük bir şevkle Rabbimizden yeni bir yıla daha çıkmayı ümit ederken biz, her yıl aynı arzu….

Devamını oku

Kâfirlere Benzemeyin!

Kâfirlere Benzemeyin!

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… Bizi yoktan var edip, hidayet yollarını önümüze seren yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Onun sevgili habibi Muhammed Mustafa’ya….

Devamını oku

Mü’min Kâfire Benzemez!

Mü'min Olan Kâfire Benzemez!

Ruhu bedene girdiren, bedeni ruha giydiren Allah Te‘âlâ’ya hamd-u senalar olsun. Salât ve selâmların en kıymetlisi, takva elbisesine bürünen Nebiyy-i zîşân’a ve onun rengine boyanan….

Devamını oku

Hangi Ameller Kâfirlere Benzeme Sebebidir?

Hangi Ameller Kâfirlere Benzeme Sebebidir?

“Ey iman etmiş olan kimseler! (Peygamberimin nasihatlerini dinlerken, iyice anlama isteğiyle sözlerini tekrarlatmak için, sizce: ‘Bizi gözet!’ anlamına gelen, fakat Yahudilerin dilinde sövüp sayma gibi….

Devamını oku

Külliyelerin İslâm Tarihinde İlk Örneği: Mescid-i Nebevî

Külliyelerin İslâm Tarihinde İlk Örneği: Mescid-i Nebevî

Merkezinde cami yer alıp etrafında ilmî ve hayrî hizmetlerin devamını sağlayan yapıların yerleşik bulunduğu kurumlar olan külliyeler, İslâm medeniyetinde şehir merkezinin asıl unsurudur. Büyük kentler….

Devamını oku

İsmailağa Hazîresinde Medfûn Şeyhülislâmların Tasavvuf ile Münasebeti

İsmailağa Hazîresinde Medfûn Şeyhülislâmların Tasavvuf ile Münasebeti

Devlet-i Aliyye’nin kuruluşundan tarih sahnesinden çekilişine kadar Osmanlı devrinin tamamına, Selçuklu’nun devamı olarak tasavvufî bağlılık üzerine kurulup gelişmiş bir anlayış ve hayat tarzı hâkim olmuştur…..

Devamını oku