İsmailaga
İsmailağa Logo

Sünnet İnkârcılığının Tarihçesi

Sünnet İnkârcılığının Tarihçesi

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hayatta iken, sahâbede Peygamber (Aleyhisselâm)ın emrine itaatin vacib olmasına dair hiçbir şüphe yoktu. Sahâbenin hiçbiri, birbirlerine karşı şüpheci gözüyle bakmamış….

Devamını oku

Meşhur Hanefî Fakîhi İbn Âbidîn (Rahimehullah)

Meşhur Hanefî Fakîhi İbn Âbidîn (Rahimehullah)

İsmi, Künyesi ve Nesebi Tam adı Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdülazîz b. Ahmed b. Abdurrahîm b. Muhammed Salâhuddîn el-Hüseynî ed-Dımaşkî el-Hanefî olan İbn Âbidîn’in….

Devamını oku

Ehlullâh’ı Ziyaret Edebi

Ehlullâh’ı Ziyaret Edebi

Allah için birini sevmek ve ziyaret etmek dinimizce güzel görülen bir ameldir. Ulemâ bu husustaki rivayetleri cemeden müstakil kitaplar yazmıştır. İbnü Kudâme el-Makdisî (Rahimehullâh)ın Kitâbu’l-Mütehâbbîne….

Devamını oku

İsmailağa Heyeti Almanya Ziyareti

İsmailağa Heyeti Almanya Ziyareti

Heyet hocalarımız Almanya’nın Münih ve köln şehirlerindeki ihvân ve muhibbân ile bir araya geldi. Bölgedeki hizmetler, ilmî faaliyetler, emr-i bi’l-ma‘rûf, sohbet faaliyetleri hakkında istişâreler yapılmasının….

Devamını oku

Bakî‘ b. Mahled’in İlim Yolunda Çektiği Cefâ

Bakî‘ b. Mahled’in İlim Yolunda Çektiği Cefâ

İslâmî ilimlere gönül vermiş âlimler ilmi, dünyanın içindeki her şeye üstün tutmuş, ilmin olduğu yerde yiyecek bir lokma bulamasa da doymuş, içecek bir damla su….

Devamını oku

Cemaatle Namazın Üstünlüğü

Cemaatle Namazın Üstünlüğü

Abdullâh İbni Ömer (Radıyallâhu Anh) bir gün çarşıda dolaşırken namaz vakti gelmişti. Müslümanların ezanı duyar duymaz tezgâh ve dükkânlarını kapatarak câmiye gittiklerini gördü. Bunun üzerine….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: İlmi Kendisine Fayda Vermeyen Âlimler

Mektûbât-ı Rabbânî’den: İlmi Kendisine Fayda Vermeyen Âlimler

Otuz Üçüncü Mektûb-u Şerîf Hacı Muhammed el-Lahorî’ye gönderilmiştir. Bu mektup; Dünya sevgisinin esaretine girmiş kötü âlimleri yermeye, dünyadan yüz çevirmiş ve din uğruna dünya zevklerini….

Devamını oku

Şehîd Bayram Hocamızın Sohbetlerinden: Aşk ve Dâvâ Ahlâkı

Şehîd Bayram Hocamızın Sohbetlerinden: Aşk ve Dâvâ Ahlâkı

Dünyada bir âşık vardır. Bir mâşuk vardır. İkisinin arasında bir de aşk vardır. Başka da bir şey yoktur. Dünya sadece ve sadece üç harften ibarettir….

Devamını oku

Büyüklere Hürmet Lâzımdır

Büyüklere Hürmet Lâzımdır

Büyüklere saygı, küçüklere sevgi İslâm’ın bize emrettiği önemli bir meseledir. Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz ümmetini bu hususta çok teşvik etmiş ve buna riâyet….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Altını, Gümüşü Sevmeyelim!

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Altını, Gümüşü Sevmeyelim!

“Ey iman etmiş olanlar! Yahudi âlimlerinden ve Hristiyan rahiplerinden çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve (insanları) Allah yolundan çevirirler. Ve o kimseler ki altını….

Devamını oku