İsmailaga
İsmailağa Logo

Mahmud Efendi Hazretlerinden (Kuddise Sirruhû) haberler ve sohbetlerinden bölümlerin yer aldığı sayfalardır. Bu sayfalarımızda Efendi Hazretlermizden haberler, Mahmud Efendi Hazretlerine ziyaretler, Mahmud Efendi Hazretlerinin sohbetleri gibi içerikleri bulabilirsiniz.

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: İnsan Muvaffakiyeti Muvâfakatta Aramalı

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: İnsan Muvaffakiyeti Muvâfakatta Aramalı!

“Andolsun ki, siz onun (Allah Tealâ’nın) izniyle onları (düşmanlarınızı kolayca) öldürürken, Allah size olan vaadini (Uhud muharebesinde sizi galip kılacağına dair sözünü) tâ ki siz….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kendimiz Küçüğüz Ama Büyük Yerde Bulunuyoruz

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kendimiz Küçüğüz Ama Büyük Yerde Bulunuyoruz

Şeref, gece-gündüz seferber olarak Kur’ân’a hizmet edenlerindir. Bu kişi hammal veya hammal kızı, süpürgeci veya süpürgeci kızı olsa dahi durum değişmez. İnsan Kur’ân ehli olmadıkça….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Hamd ve Şükür Kulluk Görevimizdir

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Hamd ve Şükür Kulluk Görevimizdir

Verdiği Nimetlere Karşı Cenâb-ı Hakk’a Hamd Gerekir Elhamdülillah diyen bir insan, Cenâb-ı Hakk’ın büyüklüğüne delâlet eden bütün isim ve sıfatları sayarak O’nu yüceltmiş olur. “Üzerimizden….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Müslüman, Dünyaya Aldanmayan Kişidir

Mahmud Efendi Hazretlerimizden: Müslüman, Dünyaya Aldanmayan Kişidir

Âhiretin Bir İsmi de Aldanma Günüdür Öldükten sonra dirilip toplaşacağımız güne, Âhiret günü deniyor. Toplanacağımız yere Mahşer deniyor. Ahiret gününün çok isimleri vardır. Hesap günü….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Sadece Akıl Maksada Ulaştırmaz!

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Sadece Akıl Maksada Ulaştırmaz!

Allah Teâlâ Hazretleri’ne îmân edebilmek için evvela onu bilmek lâzımdır. Allah Teâlâ Hazretleri’ni bilmek ise indirmiş olduğu Kur’ân-ı, Kur’ân-ı Azîmüşşân’ın tercümanı olan Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kıble Neden Döndürüldü?

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kıble Neden Döndürüldü?

Otuz cüz Kur’ân bitti de burası mı kaldı? Efendi Babam (Kuddise Sirruhû), Hatm-i Hâcegân’dan sonra bir aşr-ı şerîf okuturdu. Sonra Kur’ân-ı Kerîm’i eline alır, okuyana….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Bütün İlimleri Cenâb-ı Hakk Yaratmıştır!

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Bütün İlimleri Cenâb-ı Hakk Yaratmıştır!

Evliyâullah bir işe eûzu besmele, hamdele ve salvele ile başlardı. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Hazretleri de (Kuddise Sirruhu) Risâle-i Kudsiyyesi’ne böyle başlamıştır. Sığındım….

Devamını oku

Mahmud Efendi Hazretlerimizin Ramazân- Şerîf Hakkında Sözleri

Mahmud Efendi Hazretlerimizin Ramazân- Şerîf Hakkında Sözleri

• Mevlâ’ya hizmet etmeyi istemeli. Ramazan-ı Şerif geldi, şimdi daha fazla istemeli. Mevlâ Teâlâ: “Kullarım! Birbirinizi geçercesine mağfiret kazanmaya koşunuz.” buyuruyor. Peki nasıl koşulacak? Din-i….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Göze Yakın olan Gönle Yakın Olur!

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden Göze Yakın olan Gönle Yakın Olur!

“O (hâlis akıl sâhibi) kimseler ki; ayakta duranlar, oturanlar ve yanları üzere (yaslanmış) bulunanlar hâlinde Allâh’ı sürekli zikrederler ve (bu zikir netîcesinde kalpleri uyanır da)….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden Kalbin Aynası Nasıl Parlar?

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden Kalbin Aynası Nasıl Parlar

Bir evvelki beyitte Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garîbullah (Kuddise Sirruhû) şöyle buyurmuştu: “Bu yüksek ilim, ledün deryasıdır. Onun için Allah’ın hayırlı kullarına mahsûsdur, ancak….

Devamını oku