24 Zilhicce 1440İsmailağa Logo

Tarihte bugün gerçekleşmiş önemli olaylar hakkında bilgiler yer alıyor.

Boğaziçi Köprüsünün Temeli Atıldı

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

Boğaziçi köprüsünün temeli atıldı 1970

Devamını oku

İbrahim Ethem Hz. Vefâtı, Çanakkale Savaşının Başlaması

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

İbrahim Ethem Hazretleri’nin vefatı 779 Çanakkale Savaşının başlaması 1915 İBRAHİM B. ETHEM HAZRETLERİ (714-779) Tâbiînin meşhûr âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. 714 (H.96) yılında Belh şehrinde doğup,….

Devamını oku

Islahat Fermanı’nın İlanı

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

Islahat Fermanı’nın ilanı 1856 Kırım Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin yanında yer alan İngiltere, Fransa ve Avusturya; Osmanlıda yaşayan Hristiyan halka Tanzimat Fermanı ile tanınan hakları az….

Devamını oku

Şeyh Şamil’in Vefatı

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

Şeyh Şamil (1797-1871) 1797 (H.1212) senesinde Dağıstan’ın Gimri köyünde doğdu. Küçük yaşından îtibâren ilim öğrendi. Bağdât’a gidip, Mevlânâ Hâlid hazretlerinden ders aldı. Hocası onu irşad için….

Devamını oku

Ruslar’ın Erzurum’u İşgali

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

Ruslar’ın Erzurum’u işgali. 1916 Sarıkamış’ta kazandığı büyük zaferin ardından bölgede stratejik noktaları bir bir ele geçiren General Nikolai Nikolayevich Yudenich komutasındaki Rus karargahı, 1916 yılı….

Devamını oku

Yavuz Sultan Selim Hilâfeti, Gümüşhane’nin Kurtuluşu

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

Yavuz Sultan Selim Hz.’nin halife oluşu 1517 Gümüşhane’nin Kurtuluşu 1918 YAVUZ SULTAN SELİM(HZ.)’NİN HALİFE OLUŞU Yavuz Sultan Selîm Han(Hz.), 15 Şubat 1517’de parlak bir merâsimle….

Devamını oku

Hülagû’nün Bağdat’ı İşgâli, Erzincan’ın Kurtuluşu

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

Hülagû Bağdat’ı işgal etti. 1258 Erzincan’ın Kurtuluşu 1918 HÜLAGÛ’NUN BAĞDAT’I İŞGALİ Hulâgu, Şii olan Nâsır ile Hristiyan bulunan zevcelerinden birinin teşviki ile Bağdat Halifesi hakkında….

Devamını oku

Mahmut Sami Ramazanoğlu Efendi’nin Vefatı

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU (1892-1984) 1892 yılında Adana’da dünyaya geldi. Ünlü Ramazanoğulları ailesindendir. İstanbul’a geldiği zaman bazı maneviyat büyükleriyle tanıştı. Tasavvufa ilgi duydu. Esad Erbilli Efendi’nin….

Devamını oku

Ömer b. Abdülaziz’in (Radyallâhu Anh) Vefâtı

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

ÖMER b. ABDÜLAZİZ (Radıyallâhu Anh) Ömer b. Abdülaziz (r.a.) Medine’de doğdu. Babasının isteği üzerine Medine’ye giden Ömer b. Abdülaziz (r.a.)  eğitimini orada tamamladı. Sahabenin, hadis….

Devamını oku

4. Murat’ın Vefâtı, Yeni Câmi’nin İbâdete Açılması

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

Sultan 4. Murat’ın vefatı 1640 Yeni Cami İbadete Açıldı 1664 Babası. Birinci Ahmed Annesi. Kösem Sultan Doğumu: 27 Temmuz 1612 Vefatı. 8 Şubat 1640 Saltanatı:….

Devamını oku