İsmailaga
İsmailağa Logo

24 Ocak Hazreti Ali’nin Kûfe’de Şehit Edilmesi 661

24 Ocak Hazreti Alinin Kûfede Şehit Edilmesi 661

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. Peygamberimizin (Aleyhisselâm) dâmâdı ve dördüncü halîfesidir. Peygamberimizin (Aleyhisselâm) amcası Ebû Tâlib’in oğludur. Künyesi Eb’ül-Hüseyin’dir. Bir künyesi de Peygamberimizin (Aleyhisselâm) iltifât buyurarak söylediği “Ebû Türâb”dır…..

Devamını oku

Mektubat-ı Rabbani 74. Mektubu

Mektubat-ı Rabbani 74. Mektubu

Mektubat-ı Rabbanî’den Mirza Bedî’u’z-Zaman’a yazılmıştır Hak dostlarını sevmeye, onlara yönelmeye ve Şeriatın Sahibine tâbi olmaya teşvik hakkındadır. Dervişler dâima Allah Sübhânehû ile beraber olan Hak dostlarıdır…..

Devamını oku

İmam Şâfiî (Rahmetullâhi Aleyh)in Vefatı

İmam Şâfiî (Rahmetullâhi Aleyh)'in Vefatı

Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden Şâfiî mezhebinin kurucusu olan İmâm-ı Şâfiî hazretlerinin anne ve baba tarafından soyu Peygamber Efendimizle birleşmektedir. Dördüncü dedesi Şâfiî’nin ismine….

Devamını oku

Mektubat-ı Rabbani 59. Mektup

Mektubat-ı Rabbani 59. Mektup

Mektubat-ı Rabbanî’den Aziz kardeşim! Bilmelisin ki, ebedi kurtuluşa erişmek için üç şeyin elde edilmesi insan için kaçınılmazdır. Bu üç şey ilim, amel ve ihlâstır. İlim….

Devamını oku

Mahmûd Efendi Hazretlerimizin Yeni Doğan Bir Bebeğe Mektubu

Mahmûd Efendi Hazretlerimizin Yeni Doğan Bir Bebeğe Mektubu

Sizler ki bu fani dünyaya geldiniz. Sizlere biraz tembihler edeceğim. Yerine getiresiniz. Valideni­ze diyesiniz ki: “Beni halk eden (yaratan) Hazreti Mevlâ’dır. Cümleyi o halk buyurmuştur…..

Devamını oku

50. Mektup

50. Mektup

Mektubât-ı Rabbânî’den Değersiz dünyayı yermek Bilmelisin ki, bu dünya dış görünüşü itibarıyla tat­lıdır. Şeklî bir tazeliğe sahiptir. Fakat o gerçekte öldürücü zehir ve boş bir….

Devamını oku

Mekke-i Mükerreme’nin Fethi

Mekke-i Mükerreme'nin Fethi

Mekke-i Mükerreme, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in dünyayı teşrif buyurdukları, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği şehir… Nübüvvet kitabının hem ön….

Devamını oku

Risale-i Kudsiyye’yi Okumaya Devam Etmenin Feyiz ve Huzur Vereceği

Risale-i Kudsiyyeyi Okumaya Devam Etmenin Feyiz ve Huzur Vereceği

Risale-i Kudsiyye okunulacak bir kitaptır. Onu okumaya devam etmeli, hiç bırakmamalı. Zira insanda bulunan feyz zaman zaman kaçabilir. Büyük Şeyh Efendiye Risale-i Kudsiye’nin yazdırılma sebeplerinden….

Devamını oku

Noel – Yılbaşı Nedir ?

Noel – Yılbaşı Nedir ?

Soru: Noel-Yılbaşı Nedir? Cevap: Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa (Aleyhisselâm)‘nın doğumunun kutlandığı Hıristiyan bayramıdır. Yılbaşı ise; Noel bayramının uzantısıdır. Soru: Noel-Yılbaşı Kutlamak Caiz….

Devamını oku

Müslümanların Yılbaşısı

Müslümanların Yılbaşısı

Muharrem, yılı 354 gün kabul eden Kameri takvi­min olduğu kadar, ‘haram ayları’ olarak bilinen 4 ayın da ilkidir. Hicri Takvim, Peygamberimiz Haz­ret-i Muhammed’in (Sallâllâhu Aleyhi….

Devamını oku