İsmailaga
İsmailağa Logo

Tâziye: Mahmud Efendi Hazretlerimizin Gelini, Hasan Efendi Hazretlerimizin Kerîmesinin Vefâtı

Tâziye: Mahmud Efendi Hazretlerimizin Gelini, Hasan Efendi Hazretlerimizin Kerîmesinin Vefâtı

Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin gelini, Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin kerîmesi, Abdullah Ustaosmanoğlu Hocamızın refîkası, Muhammed Fatih ve Abdulhâlik Hocalarımızın anneleri rahmet-i Rahmân’a kavuşmuştur…..

Devamını oku

Şeyhimiz Fikri Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin Ankara Ziyareti

Fikri Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin Ankara Ziyareti

Şeyhimiz Fikri Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz, Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin yadigârlarından Münir Efendi Hocamız ile birlikte, Ankara’daki ihvânımızla bir araya geldi. İsmailağa İstişare….

Devamını oku

Şeyhimiz Fikri Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin Bandırma Ziyareti

Şeyhimiz Fikri Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin Bandırma Ziyareti

Şeyhimiz Fikri Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz ve emrindeki İsmailağa İstişare Heyetimiz, altın silsilemizin 34. Halkası Mevlânâ Ali Rızâ el-Bezzâz (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin kabrini ve Tekke….

Devamını oku

Fitneler İçerisinde İnsanların En Şerlileri

Fitneler İçerisinde İnsanların En Şerlileri

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü li’llâhi Rabbi’l-âlemîn. Ve’s-Salâtü ve’s-Selâmü alâ eşrefi’l-âlemîn. Çok kıymetli ve muhterem kardeşlerim. Osmanlıdan sonra Hacı Ali Haydar Efendi kuddise sirruhû hazretleriyle başlayan, Mahmud Efendi….

Devamını oku

İhvân ve Muhibbânımıza Önemle Duyurulur (Tarîkat Vazifeleri ve Ders Değişimi Hakkında)

İhvân ve Muhibbânımıza Önemle Duyurulur (Tarîkat Vazifeleri ve Ders Değişimi Hakkında)

İslâm fıkhında yer alan “Müvekkilin vefatıyla vekilin vekâleti sona erer” (es-Serahsî, el-Mebsût, 19/234) kaidesi gereğince ve yolumuza ait eserlerde yer aldığı üzere Nakşibendî-Hâlidî usulümüzde, bir….

Devamını oku

İhvân ve Muhibbânımıza Önemli Duyuru

İhvân ve Muhibbânımıza Önemli Duyuru

Bilindiği üzere, Şeyhimiz Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin cenazesi henüz defnedilmeden cemaatimiz içinden bir grup harekete geçerek, tasavvuf tarihinde görülmeyen, tarîkat usûl ve erkânında hiçbir….

Devamını oku

Şeyhimiz Fikri Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz ve Nakşibendî Tarîkatı

Şeyhimiz Fikri Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz ve Nakşibendî Tarîkatı

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’e bağlanan Silsiletü’z-Zeheb (altın silsile), hilâfet teamülüyle birbiri ardına eklenen altın halkalar vasıtasıyla bugüne ulaşmıştır ve bundan sonra da aynı….

Devamını oku

Emr-i bi’l-Maruf Seminerlerimiz Tamamlandı

Emr-i bi’l-Maruf Seminerlerimiz Tamamlandı

İsmailağa Derneğimizin irşâd ve tebliğ birimi, yoğunlukla sürdürdüğü alan çalışmalarının yanı sıra bu ulvî vazifenin usûl ve inceliklerini öğretmeye yönelik eğitim çalışmalarını da sürdürüyor. 22-26….

Devamını oku

İsmail Heniyye Tâziye Ziyaretinde Bulundu

İsmail Heniyye Tâziye Ziyaretinde Bulundu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz için tâziyelerini bildirmek üzere İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfımızı ziyaret etti. Hocalarımız, tâziyelerini….

Devamını oku

Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) İçin Tâziye Ziyaretleri Sürüyor

Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) İçin Tâziye Ziyaretleri Sürüyor

Mürşidimiz Hasan Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) âhirete irtihâli dolayısıyla İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’mızda ailesi ve yakınları tarafından kabul edilen tâziye ziyaretleri devam ediyor…..

Devamını oku