İsmailağa Logo

Bitcoin Emsali Sanal Paraların Hükmü

Bitcoin Emsali Sanal Paraların Hükmü

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Para; bir malın, bir şahısın mülkiyetinden başka bir şahsın mülkiyetine geçmesi için kullanılan bir mübadele aracıdır. Paranın tüm insanlık için eşit….

Devamını oku

Abdurrahman Molla Câmî Hazretleri Kimdir?

Abdurrahman Molla Câmî Hazretleri Kimdir?

7 Kasım 1414 Horasan’ın Cam şehrinin Harcird kasabasında doğdu. Anadolu’da Molla Câmî unvanıyla tanınır. İsfahan’dan Horasan’a göç eden dedesi Şemseddin Muhammed, burada İmam Muhammed ibni….

Devamını oku

Hâce Abdülhâlık el-Ğucdüvânî Hazretlerinin Vasiyeti

Hâce Abdülhâlık el-Ğucdüvânî Hazretlerinin Vasiyeti

Silsile-i Zeheb’in onuncu halkası olan Hâce Abdulhâlik el-Ğucdüvânî Hazretlerinin, Nakşibendiyye yolu için belirlediği esaslar ve örnek hayatının yanı sıra, tarîkat edeb ve ölçülerine ait bir….

Devamını oku

“Câiz Değildir” ve “Sahih Değildir” İfadeleri Ne Anlama Gelir? Aralarında Fark Var mıdır?

“Câiz Değildir” ve "Sahih Değildir” İfadeleri Ne Anlama Gelir? Aralarında Fark Var mıdır?

Besmele, hamdele ve salveleden sonra… Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfler’e bağlı olarak vücut bulan İslâmî ilimlerin tümü kuşkusuz büyük önemi haizdirler. Her biri farklı bir….

Devamını oku

Külliyelerin İslâm Tarihinde İlk Örneği: Mescid-i Nebevî

Külliyelerin İslâm Tarihinde İlk Örneği: Mescid-i Nebevî

Merkezinde cami yer alıp etrafında ilmî ve hayrî hizmetlerin devamını sağlayan yapıların yerleşik bulunduğu kurumlar olan külliyeler, İslâm medeniyetinde şehir merkezinin asıl unsurudur. Büyük kentler….

Devamını oku

Seyyid Emir Ahmed Buhârî Hazretleri

Seyyid Emir Ahmed Buhârî Hazretleri

Orta Asya ile Anadolu coğrafyası arasındaki yakın ilişkinin dikkate değer örneklerini tasavvuf alanında görmekteyiz. Nitekim dervişler, Anadolu’nun İslâmlaşmasında önemli bir yere sahiptirler. İlk zamanlardan itibaren….

Devamını oku

Alışveriş Çılgınlığı ile Örtbas Edilen Gerçek!

Alışveriş Çılgınlığı ile Örtbas Edilen Gerçek!

Mevlâ Teâlâ’nın mü’minlere bayram günü olarak hediye ettiği hayır, bereket ve mağfiret günü cuma, gecesinden itibaren âlemleri nûra gark eden eşsiz bir fazîlete sahiptir. Mevlâ….

Devamını oku

Muhammed Murâd el-Buhârî Hazretleri

Muhammed Murâd el-Buhârî Hazretleri

Nakşibendî tarîkatının Müceddidî kolunu İstanbul’a ilk olarak getiren Muhammed Murâd el-Buhârî Hazretleri, h.1050/m.1640 yılında Semerkand’da doğdu. Henüz üç yaşında iken felç geçirdiği için ayaklarından kötürüm….

Devamını oku

İsmailağa Hazîresinde Medfûn Şeyhülislâmların Tasavvuf ile Münasebeti

İsmailağa Hazîresinde Medfûn Şeyhülislâmların Tasavvuf ile Münasebeti

Devlet-i Aliyye’nin kuruluşundan tarih sahnesinden çekilişine kadar Osmanlı devrinin tamamına, Selçuklu’nun devamı olarak tasavvufî bağlılık üzerine kurulup gelişmiş bir anlayış ve hayat tarzı hâkim olmuştur…..

Devamını oku

Seferîlikte Köprü Meselesi-2

Seferîlikte Köprü Meselesi-2

Ortasından Nehir Akan Şehirler Şehirlerin sınırlarını anlamaya çalışırken incelenmesi gereken mevzulardan biri de ortasından nehir akan şehirlerin durumudur. Bu şehirlerin her iki yakası da müstakil….

Devamını oku