İsmailağa Logo

Şehid Bayram Hocamızın Sohbetlerinden: Yanlış Din Anlayışının Tehlikesi

Şehid Bayram Hocamızın Sohbetlerinden: Yanlış Din Anlayışının Tehlikesi

Muhterem Müslümanlar! Allah’ın mazlum kulları! Allah’ın şeker kulları! Allah (Celle Celâlühû) bilmediklerimizi anlamaya, anladıklarımızı yaşamaya, duyduktan sonra işittik ve itaat ettik Yâ Rabbi!, dinledik ve….

Devamını oku

Zenginlik Mal Çokluğu Değil Gönül Tokluğudur

Zenginlik Mal Çokluğu Değil Gönül Tokluğudur

Kanaat kendisi için taksim edilen kısmete razı olmak demektir. Dolayısıyla kendisine ayrılan kısmete razı olan kimse kanaat etmiş demektir. Zira bunun, er-Rezzâh olan Cenâb-ı Hakk’ın….

Devamını oku

Allah’ın Arslanı Hazret-i Hamza (Radıyallâhu Anh)

Allah’ın Arslanı Hazret-i Hamza (Radıyallâhu Anh)

Doğumu ve Nesebi 570 yıllarında Mekke-i Mükerreme’de dünya gelen Hazret-i Hamza (Radıyallâhu Anh)ın annesi, Hazret-i  mine’nin amca kızı olan Hâle binti Vüheyb’dir. Aynı zamanda….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Nâkıs Şeyhlerin Sohbetinden Sakın!

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Nâkıs Şeyhlerin Sohbetinden Sakın!

61. Mektûb-u Şerîf Altmış birinci mektup, Seyyid Mahmud’a yazılmıştır. Kâmil ve mükemmil şeyhin sohbetine teşvik, nâkısın sohbetinden sakınmak ve bunlarla alakalı hususların beyânı hakkındadır. Noksan….

Devamını oku

Leyle-i Kadr’in Fazîleti ve Husûsiyetleri

Leyle-i Kadr’in Fazîleti ve Husûsiyetleri

Cenâb-ı Hakk şöyle buyurmaktadır: 1– Muhakkak Biz onu (o ebedî mûcize olan Kur’ân-ı Kerîm’i) Kadir Gecesi’nde (Levh-i Mahfûz’dan, birinci kat semâya) topluca indirdik! 2– Hem….

Devamını oku

Mesnevî’den: Tüccar ile Papağan

Mesnevî’den: Tüccar ile Papağan

Kıssa: Tacirlerden birinin, kafese mahkûm edilmiş bir papağanı vardı. Tacir, Hindistan seferine çıkarken, köle ve cariyelerinin her birine sordu: -Ne istersiniz? Hindistan’dan size hangi hediyeyi….

Devamını oku

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Ahde Vefâ

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Ahde Vefâ

Vefâ Îmândandır Vefakâr olmak ve kıymet bilmek imandan olan hasletlerdendir. Mü’min kimse vefalı olmalıdır. Mü’min için en büyük vefâ şüphesiz ki kendisini eşref-i mahlûkat olarak….

Devamını oku

Tarihselcilerin Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh)ın İçtihatları Üzerinden Ortaya Attıkları İddialara Cevaplar – 4

Tarihselcilerin Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh)ın İçtihatları Üzerinden Ortaya Attıkları İddialara Cevaplar - 4

Kıtlık Zamanında Hırsızın Elinin Kesilmemesi Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh)ın aldığı kararlar arasında ki “kıtlık zamanı el kesilmemesi” hükmü de tarihselcilerin “ahkâmın rey ile değişmesi”ne misal….

Devamını oku

Tarikata Nasıl Çalışmalı?

Bu nefs-i emmâre ki, ahkâm-ı semâviyyenin (İlâhi hükümlerin) tadını almaz. Nefsimiz diyor ki: “Zikir, fikir ve namaz tatlıymış, güzelmiş. Ben de bir bakayım.” Bakıyor, bir….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Dünyayı Teşrifleri

Fil Vak’asından 50-55 Gün Sonra… Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Alehi ve Sellem) Mekke-i Mükerreme’de şehrinde dünyaya geldi. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bunun sebebi yukarıda işaret….

Devamını oku