İsmailaga
İsmailağa Logo

Manevî İklime Giriş: Üç Aylar

Manevî İklime Giriş: Üç Aylar

Hepimizin sevdiği, kıymet verdiği, diğerlerinden çok daha fazla kalbî bir muhabbet duyduğu insanlar, mekânlar ve zamanlar vardır. İşte tıpkı bunun gibi bu kıymeti ve muhabbeti….

Devamını oku

Cemaat Umresi Kâfilemiz Medîne-i Münevvere’de

Cemaat Umresi Kâfilemiz Medîne-i Münevvere'de

Mekke-i Mükerreme’de toplu umre ve tavaflarını, ziyaretlerini tamamlayan umre kafilemiz Medîne-i Münevvere’ye vâsıl oldu. Hasan Efendi Hazretlerimizin riyâsetindeki umre kafilemiz, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i….

Devamını oku

Umre Kâfilemiz Cennetü’l-Mu‘allâ’yı Ziyâret Etti

Cemaat umresi kâfilemiz Mekke-i Mükerreme’de bulunan Hazret-i Hatîce (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizin de kabrinin bulunduğu Cennetü’l-Mu‘allâ’yı ziyaret ettiler. Cenâb-ı Hakk ziyaretlerini kabul buyursun. Âmîn Yâ Mu‘în…

Devamını oku

Mekke-i Mükerreme’de Hatm-i Hâcegân ve Sohbet Yapıldı

Mekke-i Mükerreme’de Hatm-i Hâcegân ve Sohbet Yapıldı

Hasan Efendi Hazretlerimizin riyâsetindeki umre kâfilemiz, organize bir şekilde umre ibadetlerini yerine getirdikten sonra Nakşibendiyye yolumuzun en mühim esaslarından biri olan hatm-i hâcegân zikrini yerine….

Devamını oku

İsmailağa 2023 Umre Kafilemiz Mukaddes Topraklarda

İsmailağa 2023 Cemaat Umresi Kâfilemiz Mukaddes Topraklarda

Câmia olarak her sene geniş katılımla düzenlediğimiz umre organizasyonumuzu, salgın hastalık sebebiyle geçen iki senenin ardından bize yeniden lütfeden Mevlâ Teâlâ’ya nihayetsiz hamd ü senâlar….

Devamını oku

2022’de Neler Yaptık?

2022’de Neler Yaptık?

İsmailağa Derneği olarak her sene kendimizi yenileme ve güncelleme noktasında hassas davranıyor, insanlara nasıl daha faydalı ve etkili hizmetler götürürüz sorusunu sorup cevaplar arıyoruz. Bu….

Devamını oku

Sahabe Döneminde Kur’ân-ı Kerîm Eğitimi

Sahabe Dönemin Kur'ân-ı Kerim Eğitimi

Ashâb-ı Kirâm’ın (Rıdvânullâhi Aleyhim Ecmaîn) hayatındaki en önemli şey, Kur’ân-ı Hakîm’in âyetlerini öğrenmek ve hayatlarına tatbik etmekti. Sahabenin hayatlarında en ehemmiyet verdikleri şey Kur’ân-ı Kerîm….

Devamını oku

Kullukta İhsan Makamı

Kullukta İhsan Makamı

Lügat manası esas alındığında ‘iyilikte bulunmak, bir işi güzel yapmak’ gibi anlamlara da gelen “ihsan” kavramı, kâmil bir makam olarak ifadesini Cibrîl (Aleyhisselam) hadisi olarak….

Devamını oku

Hakkımızda Çıkan Bazı Haberler Üzerine Açıklama

Kamuoyunun Dikkatine

Son günlerde yoğunlaştığı görülen, bazı şahısları cemaatimizle ilişkilendiren haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur. Mahmud Efendi Hazretlerimizin sünnet-i seniyyeye bağlılığı yaygınlaştırmak gayesiyle üzerinde hassasiyetle….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Hicret, Cihad ve Niyet

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Hicret, Cihad ve Niyet

“İman edip, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar, Allah katında daha büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar, dünya ve ahiret saadetine kavuşanlardır.”[1] Îmân,….

Devamını oku