İsmailağa Logo

Kur’ân ve Sünnet’te Nefis

Kur’ân ve Sünnet’te Nefis

Şu varlık âleminin en kıymetli mensubu ilâhî vahye muhâtab olan insanoğludur. Yeryüzünün en şerefli varlığı olmak, nimetin yanında belâ ve musibetleri de beraberinde getirir. İnsan….

Devamını oku

Kullukta Ölçü: Dünya-Ahiret Dengesi

Kullukta Ölçü: Dünya Ahiret Dengesi

Şu kâinatta nereye bakarsak bakalım, nereyi gözlersek gözleyelim hep bir uyum ve âhenk içinde buluruz. Allah Teâlâ bu hakikate “Gökleri yedi kat üzerine yaratan O’dur…..

Devamını oku

Kolaylaştırın, Zorlaştırmayın!

Kolaylaştırın, Zorlaştırmayın!

Geçmişten günümüze insanoğlunun ve hususen günümüz insanlarının en büyük problem ve krizlerinden biri de geçimsiz olmaları, işleri zorlaştırmalarıdır. İslâm’ı doğru yaşamak hem Müslümanların birbirleri ile….

Devamını oku

Mü’minlerin Özellikleri

Mü’minlerin Özellikleri

Mü’minlerin Özellikleri Hazret-i Ömer (Radıyallâhu Anh)dan rivayet ediliyor: Bir gün Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) kıbleye dönüp ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti: “Allah’ım, bize….

Devamını oku

Yardımlaşma ve Dayanışma Ahlâkı

Yardımlaşma ve Dayanışma Ahlâkı

İslâmiyet’in yayılışı vesilesiyle önce Arap yarımadasında, ilerleyen dönemde geniş coğrafyalarda fıtrata uygun ahlâkî anlayış zamanla yerleşip kökleşti. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bi’setinden önce Mekke….

Devamını oku

İmaret Geleneği ve Aşevleri

İmaret Geleneği ve Aşevleri

Medenî bir hayat anlayışına uygun olarak, toplum içerisinde yaşama zaruretiyle yaratılan insanoğlu, ömrü boyunca bazen maddî varlık, bazen ise yoksulluk ile imtihan hâlindedir. Dîn-i Mübîn-i….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Vesvese Îmânın Kemâlindendir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Vesvese Îmânın Kemâlindendir

182. Mektûb-u Şerîf Molla Salih Gûlâbî’ye yazılmıştır. Havâtır ve vesveselerin imanın kemalinden olduğu hakkındadır. Bir grup derviş bir gün toplanmış oturuyorlardı. Söz taliplerin havâtır ve….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Sahabe-i Kirâmın Aleyhine Konuşmak Hatadır!

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Sahabe-i Kirâmın Aleyhine Konuşmak Hatadır!

Bu zatlardır Rasûlin sırr-ı yâri, Ebûbekir hususa yâr-i ğâri. “Bu zatlar Rasûlüllah’ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sır arkadaşlarıdır. Bilhassa Hazret-i Ebûbekir (Radıyallahu Anh), Rasûlüllah’ın (Sallallahu….

Devamını oku

Mîzahta Ölçümüz Ne Olmalıdır?

Mîzahta Ölçümüz Ne Olmalıdır?

Mü’min güler yüzlüdür ve bazen insanları düşündürmek, güldürmek ve eğlendirmek amacıyla latife ve şakalar yapabilir. Bir taraftan insanları eğlendirip dinlendirirken diğer taraftan insanlar arasında muhabbet….

Devamını oku

Dâhî Bir Osmanlı Âlimi: İsmail Gelenbevî

Dâhî Bir Osmanlı Âlimi: İsmail Gelenbevî

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe’de 1730 yılında doğan ve daha çok mantık ve matematik alanındaki eserleri ile tanınan İsmâil Gelenbevî, bazı eserlerinde Şeyhzâde lakabını da….

Devamını oku