İsmailaga
İsmailağa Logo

Nefsin Yedi Mertebesi

Nefsin Yedi Mertebesi

Mevla Teâlâ Hazretleri biz insanları en güzel bir biçimde yaratmış ve selim bir akıl, sağlam bir irâde ve kâbiliyetli bir kalp ihsân etmiştir. Helali haramdan….

Devamını oku

Tâif Gazvesi

Tâif Gazvesi

Hicretten 8 yıl sonra, Milâdi 630 senesinde, Hicaz’ın en önemli üç şehrinden biri olan Tâif müslümanlar tarafından kuşatılmıştı. Tâif gazvesi Huneyn Savaşının bir uzantısıydı. Çünkü….

Devamını oku

Amelleri Tüketen Bir Kalp Hastalığı: Kin

Amelleri Tüketen Bir Kalp Hastalığı: Kin

Bizleri yoktan var eden Cenâb-ı Hakk bu dünyada bizleri imtihana tâbi tutmuştur. Bu konu ile ilgili âyet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır: Andolsun ki; elbette sizi (koruduğumuz….

Devamını oku

Hazret-i Ömer (Radıyallâhu Anh)ın Kudüs’ü Fethi

Hazret-i Ömer (Radıyallâhu Anh)ın Kudüs’ü Fethi

Âlemlerin Rabbi olan Allah Te‘âlâ’ya nihâyetsiz hamd-ü senâlar olsun! En samimi muhabbetlerimizle Hazreti Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e salât ve selâm olsun! Yüce dinimiz İslâm’ı….

Devamını oku

Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyuna Duyuru

Aziz milletimiz, şanlı tarihinde pek çok kez mühim tercihlerle karşı karşıya kalmış, irfan ve ferasetiyle doğru tercihlerde bulunmuştur. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması plânlanan….

Devamını oku

Ana Hatlarıyla Uhud Savaşı

Ana Hatlarıyla Uhud Savaşı

Adı, ehad (tek) anlamına gelen kelimeden türemiş olan Uhud dağı, etrafındaki dağ silsilelerinden ayrı bir şekilde konumlandığından bu şekilde adlandırılmıştır. Coğrafi konum itibarıyla Medîne-i Münevvere’ye….

Devamını oku

Mekke’ye Çıkan Kutlu Yolculuk: Hudeybiye

Mekke’ye Çıkan Kutlu Yolculuk: Hudeybiye

Bizleri, kendisine ‘kul olmakla’ şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamdler, en nadide kul Hazreti Peygambere, (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) âl ve ashabına can-ı gönülden salat ve….

Devamını oku

Şevvâl Ayı Orucu

Şevvâl Ayı Orucu

Üç aylar, kişinin ahiret yatırımlarını katlayarak arttırdığı, Allâh’ın kullarına kurtuluş reçetesi kıldığı müstesna aylardır. Her yıl kapımızı çalıp misafirimiz olan üç ayları geride bırakırken, mübarek….

Devamını oku

Ramazân Bayramı (Îdi’l-Fıtr) (H.1444)

Fıtır (Ramazân) Bayramı (H.1444)

Ramazân-ı Şerif’i rahmet, mağfiret ve bereket ayı kılan, yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’i bu mübarek ayda indiren sevgililer sevgilisi Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)i bu ayda….

Devamını oku

Hasan Efendi Hazretlerimiz Meşâyihimizi Ziyâret Etti

Hasan Efendi Hazretlerimiz Meşâyihimizi Ziyâret Etti

Hasan Efendi Hazretlerimiz ve beraberindeki İsmailağa Heyetimiz ve hocalarımız, Sakızağacı Şehidliği ve Mevlânâ Mustafa İsmet Ğarîbullâh Büyük Şeyh Efendi Hazretlerinin medfûn bulunduğu hazîreyi ziyaret ettiler…..

Devamını oku