İsmailağa Logo

Şa‘bân-ı Şerîf Ayının Fazîletleri

Şa‘bân-ı Şerîf Ayının Fazîletleri

Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Receb-i Şerîf ayı girdiğinde şöyle duâ etmiştir: “Allâh’ım! Receb’i ve Şa‘bân’ı bize mübârek kıl ve bizi Ramazân’a ulaştır.”[1] Şa‘bân-ı….

Devamını oku

Şa‘bân-ı Şerîf Ayının Anlamı Mâhiyeti ve Ehemmiyeti

Şa‘bân-ı Şerîf Ayının Anlamı Mâhiyeti ve Ehemmiyeti

İstisnasız her şeyi yaratan Allah Te‘âlâ’dır. Zaman ve mekânın da yegâne sahibi odur. Bu durum en çarpıcı hâliyle Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle beyân olunur: “(Habîbim! O….

Devamını oku

İdrâk ve İhyâ Açısından Mi‘râc Gecesi

İdrâk ve İhyâ Açısından Mi‘râc Gecesi

Bu geceyi anlamlı kılan İsrâ ve Mî‘râc olmak üzere iki aşamadan müteşekkil hâdise, Hicretten yaklaşık 1,5 sene önce vuku buldu. Hâdisenin birinci aşaması; Peygamber Efendimiz….

Devamını oku

Tezkiye-i Nefsin Zarureti ve Güzel Ahlâk

Tezkiye-i Nefsin Zarureti ve Güzel Ahlâk

Meşâyih-i sûfiyye makam ve hallere taalluk eden ve zaman içinde tekâmül eden nice ıstılahlar vaz etmişlerdir. Tezkiye-i nefs ve tehzîb-i ahlâk hususi gündemleri olduğu için….

Devamını oku

Hazreti Hasan (Radıyallâhu Anh) Efendimiz

Hazreti Hasan (Radıyallâhu Anh) Efendimiz

Ehl-i Beyt hepimizin gözbebeğidir. Manevî fazîletlerinin yanı sıra, İslâmî ilimlerin her alanında ulu âlimlerin büyük bir kısmı ehl-i beyte mensuptur ve tarih boyunca büyük velîler….

Devamını oku

Tesbihcizâde Hacı Ahmed Efendi

Tesbihcizâde Hacı Ahmed Efendi

Allah Azze ve Celle Tevbe Sûresi’nin 122. âyet-i kerimesinde mü’minlerin vazife bölümü yapmalarını emretmiş ve bu taksimât bağlamında bir kesimin tefakkûh ile meşgul olması lazım….

Devamını oku

Seküler Anlayışın Anadolu Seferi

Seküler Anlayışın Anadolu Seferi

İnsanlık tarihi içerisinde, bu tarihin akışını değiştiren pek çok dalgalanma söz konusu olmuştur. Bu dalgalanma ve keskin dönüşümler, aile gibi çekirdeğini oluşturan müesseseler başta olmak….

Devamını oku

Mevlâ’nın Razı Olacağı Kulluk Ölçüsü: İhlâs

Mevlânın Razı Olacağı Kulluk Ölçüsü: İhlâs

Kur’ân-ı Kerîm’de, şeytanın hilelerinden ancak ihlâs sahibi kulların korunabileceği beyân edilmiş ve Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu hakikati şöyle vurgulamıştır: “İhlâsla amel edenler….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz’in Saçları Nasıldı?

Peygamber Efendimiz’in Saçları Nasıldı?

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) mübarek saçları… Bu başlık altında Hazreti Peygamber’in (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) saçlarının uzunluk ve kısalık hali ile….

Devamını oku

Ca‘fer es-Sâdık (Radıyallâhu Anh) Hazretleri

Ca‘fer es-Sâdık (Radıyallâhu Anh) Hazretleri

Ca‘fer es-Sâdık (Radıyallâhu Anh) Hazretleri; babası Muhammed Bâkır (Radıyallâhu Anh) üzerinden Hazreti Zeynelâbidîn-Hazreti Hüseyin ve Hazreti Fâtıma yoluyla Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in; annesi….

Devamını oku