İsmailaga
İsmailağa Logo

Dünyanın Yükü ve Müslümanın Mal ile Münasebeti

Dünyanın Yükü ve Müslümanın Mal ile Münasebeti

Bir zengin çocuğunu, babasının mezarı başında oturup bir fakirin oğlu ile tartışırken gördüm. (Ona şöyle diyordu): “Babamın türbesinin sandukası (özel) taştan, üzerindeki kitabe renkli, mermerle….

Devamını oku

Âlim Yetiştirmek Ümmet Üzerine Farz-ı Kifâyedir

Âlim Yetiştirmek Ümmet Üzerine Farz-ı Kifâyedir

Hayatın her alanını kapsayan yüce dinimiz İslâm’ın, Allah Te‘âlâ’nın muradı doğrultusunda yaşanabilmesi için bir âlim kadrosu ihtiyacı her belde için mevzu bahistir. Bu âlimler, temel….

Devamını oku

Çalekli Hacı Dursun Efendi Efendi Kimdir?

Çalekli Hacı Dursun Efendi Efendi Kimdir?

Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin hocalarından olan merhûm Hacı Dursun Fevzi Güven Hoca Efendi, Trabzon’un Of ilçesine bağlı Çalek köyünde 1300 H (1883’te) doğmuştur. Babasının….

Devamını oku

İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin İlmin Fazîletine Dair Beyânları

İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin İlmin Fazîletine Dair Beyânları

İlmin ve amelin üstünlüğünü ve hakkı bildirmek üzere bilenlerle bilmeyenlerin eşit olmayacağını beyan eden Allah Teâlâ’ya hamd olsun. Yine ilmi ve âlimin üstünlüğünü bildirmek üzere….

Devamını oku

Sınır Boylarında Nöbet Tutmanın Fazîleti

Sınır Boylarında Nöbet Tutmanın Fazîleti

Vatan müdafaası için sınır boylarında nöbet tutmanın fazîleti, açık delillerle sabittir. Konuyla ilgili pek çok hadîs vârid olmuştur. Mürşidimiz Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri bu….

Devamını oku

İbnü Battûta Kimdir?

İbnü Battûta Kimdir?

Seyahat etmek ama bunu yaparken, Allah Te‘âlâ’nın âyetlerini yani kâinatta halk etmiş olduğu güzellikleri temaşa etmek ve tarihî hâdiselerin vuku bulduğu bölgeleri birer ibret levhası….

Devamını oku

Cuma Hutbesinin Vâcibleri ve Sünnetleri

Cuma Hutbesinin Vâcibleri ve Sünnetleri

Cuma namazının vakti, öğle namazının vaktidir ve diğer namazlardan farklı olarak bir iç ezan okunur. Okunan ezanın ardından minberde cemaate hutbe îrâd edilir. Cuma namazının….

Devamını oku

Emri bi’l-Ma’rûf Ekibimiz Askerlerimize Moral Ziyaretinde

Emri bi’l-Ma’rûf Ekibimiz Askerlerimize Moral Ziyaretinde

İsmailağa Câmiamızın Emr-i bi’l-Ma‘rûf ve ziyaret ekibinde vazifeli hocalarımız, Hatay ve Kilis illerimizde sınıra sıfır noktasında, Zeytin Dalı harekâtı kapsamında vazifelerini ifa eden askerlerimize moral….

Devamını oku

İbnü Haldûn Kimdir?

İbnü Haldûn Kimdir?

Asıl adı Ebû Zeyd Veliyyüddin Abdurrahman olan ibnü Haldûn, meşhur bir tarihçi olmasının yanında sosyoloji, felsefe ve siyaset konularında da evrensel kabule mazhar olmuş bir….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Sofra Âdâbı

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Sofra Âdâbı

Allah Te‘âlâ, insanı kendisini yetiştirmeye ve tekâmül edip kâmil vasıflarla süslenmeye kabiliyetli olarak yaratmış ve onun ihtiyacı olan eğitim ve öğretim sürecini ilk insan Hazreti….

Devamını oku