6 Zilkâde 1439İsmailağa Logo

Abdullâh ed-Dehlevi Hazretleri

Abdullah Dehlevî (Kuddîse Sirruhû)

Mevlânâ Abdullâh ed-Dehlevi (Kuddise Sirruh) Nisbet hamurları aşkla mayalanan Nakşibendiyye büyükleri (Kaddesallâhu Esrârahum) dünya mateminde konaklayıp, halk içinde Hakk’la olanlardır. Esrâr-ı hakîkate agâh olup, bunu….

Devamını oku