İsmailaga
İsmailağa Logo

Kibir

Kibir

Lügatte büyüklük manasına gelen “Kibir” kelimesi, ıstılahî manada büyüklük taslamak, ululuk iddia etmek, kendini başkalarından yüksek görerek onları aşağılamak demektir. Aynı kökten türemiş olan, tekebbür….

Devamını oku

Tezkiye-i Nefsin Zarureti ve Güzel Ahlâk

Tezkiye-i Nefsin Zarureti ve Güzel Ahlâk

Meşâyih-i sûfiyye makam ve hallere taalluk eden ve zaman içinde tekâmül eden nice ıstılahlar vaz etmişlerdir. Tezkiye-i nefs ve tehzîb-i ahlâk hususi gündemleri olduğu için….

Devamını oku