İsmailaga
İsmailağa Logo

Berzah Âlemi Nedir?

Berzah Âlemi Nedir?

“Nihayet (inkâr edenlerden) birine ölüm gelince, “Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım” der. Hayır! Bu, sadece onun söylediği….

Devamını oku

Velîlerin Kerâmetleri Haktır

Velîlerin Kerâmetleri Haktır

Kerâmet tıpkı mûcize gibi âdet dışı (hârikulade) işlerdendir. Ancak mûcize peygamberden, kerâmet ise velîden sâdır olur. Velî hiçbir zaman peygamberlik iddiasında bulunmaz. Bilakis bir velînin….

Devamını oku

Kur’ân ve Sünnette Sihir

Kur'ân ve Sünnette Sihir

Kur’ân-ı Hakîm’e baktığımızda sihr ile ilgili en bilinen âyet-i kerime Hârût ve Mârût kıssasının anlatıldığı âyet-i kerimelerdir. Cenâb-ı Hakk ilgili âyet-i kerimelerde meâlen şöyle buyurmaktadır:….

Devamını oku

Akâid İlminin Önemi ve Konusu

Akâid İlminin Konusu ve Önemi

Akâid ilmi, Kur’ân ve Sünnet ışığında Allah Te‘âlâ’nın zât, sıfat, fiil ve isimlerinden, peygamberler ve onlarla ilgili meselelerden, ölüm sonrası hayat ve kabir hâllerinden bahseden….

Devamını oku

Cuma Gününün Hayır ve Bereket Günü Oluşu

Cuma Gününün Hayır ve Bereket Günü Oluşu

Cuma gününün mühim hususiyetlerinden biri de Cennet’te Cemâlullâhı temâşâ günlerinden oluşudur. Nitekim Enes ibni Mâlik (Radıyallâhu Anh)dan şöyle rivâyet edilmiştir: “Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e….

Devamını oku

Âhiret Âlemi, Berzah Hayatı ve Kabir Sualinin Hak Oluşu

Âhiret Âlemi, Berzah Hayatı ve Kabir Sualinin Hak Oluşu

Âhiret, bu dünyadan sonraki nihayetsiz (sonsuz) âlemdir. Allah Te‘âlâ, içinde yaşadığımız bu dünyayı ve üzerinde olan bütün varlıkları geçici bir zaman için yaratmıştır. Bir gün….

Devamını oku

Allah Te‘âlâ’nın Kelâm Sıfatı ve Kur’ân-ı Kerîm

Allah Te‘âlâ’nın Kelâm Sıfatı ve Kur’ân-ı Kerîm

Allah Te‘âlâ’nın subûtî olarak ifade edilen sıfatları, zât için var olan zâid özellikler olup zâtla kaim sıfatlardır. Bunlara hakikî sıfatlar da denilir. Bu sıfatlar, zâtla….

Devamını oku