İsmailağa Logo

Alâuddîn el-Attâr Hazretleri

Mevlânâ Alâuddîn el-Attâr (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Alâuddîn el-Attâr (Kuddise Sirruh) Alâeddin Attâr, orta boylu, gökçek yüzlü, esmer tenliydi. Sakalı büyükçeydi. Sahvı sekrine galip bir sûfi olduğundan huşu ve huzû üzre….

Devamını oku