İsmailağa Logo

Mâlik bin Dînâr (Rahimehullah)

Mâlik bin Dînâr (Rahimehullah)

Asıl ismi, Ebû Yahyâ Mâlik bin Dînâr El-Basrî’dir. Basra’da dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini burada tamamladıktan sonra, ilim için Horasan ve Hindistan’a kadar olan yolculuklara çıktığı….

Devamını oku

Ahmedi Bedevî (Kuddise Sirruhû)

Ahmedi Bedevî (Kuddise Sirruhû)

Asıl ismi Ebü’l-Fityân Ahmed bin Ahmed bin İbrâhîm El-Fâsî Et-Tantâvî El-Bedevî’dir. 1200 yılında Fas’ta dünyaya geldi. Babasının ismi Ali bin İbrahim, annesi Fâtıma binti Muhammed….

Devamını oku

Seyyid Ahmed Rifâî (Kuddise Sirruhu)

Seyyid Ahmed Rifâî (Kuddise Sirruhu)

Asıl ismi Seyyid Ahmed bin Alî El-Mekkî bin Yahyâ Er-Rifâî’dir. 1118 senesinde Bağdat yakınlarında Batâih bölgesindeki Ümmüabîde köyünde doğdu. Hazreti Hüseyin (Radiyallâhu Anh) Efendimizin soyundan….

Devamını oku

Somuncu Baba (Kuddise Sirruhu)

Somuncu Baba (Kuddise Sirruhu)

Osmanlı Devleti’nin manevi anlamda büyümesinde ve gelişmesinde büyük katkısı olmuş bir Allah dostudur. “Somuncu Baba” lakâbıdır. Kaynaklarda ismi Hamid-i Veli, Şeyh Hamidi Veli, Hamidüddün-i Veli veya….

Devamını oku

Fudayl bin İyâz (Rahimehullah)

Fudayl bin İyâz (Rahimehullah)

İsmi Fudayl bin İyaz, künyesi Ebû Ali, nisbesi et-Temîmî el-Yerbûî’dir. 725 yılında, Horasan’da Merv yakınlarında Fundin denilen bir köyde doğdu. Buhara’lı olduğu rivayetleri ile beraber,….

Devamını oku

Şakîk-i Belhî

Şakîk-i Belhî

Asıl ismi, Ebû Alî Şakîk bin İbrâhîm El-Ezdî El-Belhî (Rahimehullah) olup Afganistan’ın Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Zengin olup ticaretle uğraşırken, Türkistan taraflarında bir putperest ile….

Devamını oku

Marûf-i Kerhî (Rahimehullah)

Marûf-i Kerhî(Rahimehullah)

Maruf-i Kerhî (Rahimehullah) hazretleri, Bağdat’ın Kerh mahallesinde doğdu. Hristiyan bir ailede dünyaya geldi. Ailesi onu eğitim alması için Hristiyan bir rahibe verdi. Çocuk yaşta ve….

Devamını oku

Hasan-ı Basrî (Rahimehullah)

Hasan-ı Basrî (Rahimehullah)

Hicri olarak 21, milâdi olarak ise 642 yılında, Medine’de dünyaya gelmiştir. İsmi Hasan bin Ebil-Hasan Yesâr El-Basrî’dir. Babası, Eshâb-ı kirâmdan Zeyd bin Sâbit El-Ensârî (Radiyallâhu Anh)ın….

Devamını oku

Geyikli Baba Hazretleri

Geyikli Baba Hazretleri

Orhan Gazi zamanında yaşamış, büyük bir veli olan Geyikli Baba’nın asıl ismi Hasan’dır. [1] 1275 yılında doğan bu zât, Vefai tarikatına mensup idi. Baba İlyas….

Devamını oku

Mevlânâ Ârif-i Dikgerânî (Kuddise Sirruhû)

Mevlânâ Ârif-i Dikgerânî (Kuddise Sirruhû)

Mevlânâ Ârif-i Dikgerânî (Kuddise Sirruhû), Mevlânâ Seyyid Emîr Külâl (Kuddise Sirruhû)nun; Mevlânâ Şâh-ı Nakşibend, Mevlânâ Yâdigâr ve Mevlânâ Cemaleddîn-i Dehistânî (Kaddesallâhu Esrârahum) ile birlikte dört….

Devamını oku