İsmailaga
İsmailağa Logo

Büyük Zâhid Dâvûd et-Tâî Rahimehullah

Büyük Zâhid Dâvûd et-Tâî Rahimehullah

Dâvûd-u Tâî (Rahimehullah), tasavvuf yolunun büyüklerinden, zühd ve takvasıyla meşhur bir evliya idi. Tebe-i tâbiîndendir. Doğum tarihi tam olarak belli değildir.  Tam ismi, Ebû Süleymân….

Devamını oku

Sa‘deddîn Kâşgarî (Kuddise Sirruhû)

Sa‘deddîn Kâşgarî (Kuddise Sirruhû)

Kısa Tercemesi Mevlânâ Sa‘deddîn Kâşgarî (Kuddise Sirruhû) nisbesinden de anlaşılacağı üzere Kâşgar’da dünyaya geldi. Manevî nisbesini Hâce Alâüddîn Attâr (Kuddise Sirruhû) Hazretlerinin müridi olan Nizâmeddîn….

Devamını oku

Velî Kulların Özellikleri

Velî Kulların Özellikleri

Velî Kulların Özellikleri Veli olan bir kulu sair kullardan ayıran vasıflar nelerdir? Bu sualin cevabını el-Lekkânî’nin Cevhere’si üzerine yazdığı enfes şerhi Hidâyetu’l-Mürîd’inde veli olabilmek için….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Onlarla Oturan Mahrûm Olmaz!

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Onlarla Oturan Mahrûm Olmaz!

203. Mektûb-u Şerîf İki yüz üçüncü mektup, Molla Hüseyin’e yazılmıştır. Şu taifeyi sevmeye teşvik ve onların medhi hakkındadır. Allah Subhânehû hallerinizi güzelleştirsin, Allah Subhânehû amellerinizi….

Devamını oku

Mâlik bin Dînâr (Rahimehullah)

Mâlik bin Dînâr (Rahimehullah)

Asıl ismi, Ebû Yahyâ Mâlik bin Dînâr El-Basrî’dir. Basra’da dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini burada tamamladıktan sonra, ilim için Horasan ve Hindistan’a kadar olan yolculuklara çıktığı….

Devamını oku

Ahmedi Bedevî (Kuddise Sirruhû)

Ahmedi Bedevî (Kuddise Sirruhû)

Asıl ismi Ebü’l-Fityân Ahmed bin Ahmed bin İbrâhîm El-Fâsî Et-Tantâvî El-Bedevî’dir. 1200 yılında Fas’ta dünyaya geldi. Babasının ismi Ali bin İbrahim, annesi Fâtıma binti Muhammed….

Devamını oku

Seyyid Ahmed Rifâî (Kuddise Sirruhu)

Seyyid Ahmed Rifâî (Kuddise Sirruhu)

Asıl ismi Seyyid Ahmed bin Alî El-Mekkî bin Yahyâ Er-Rifâî’dir. 1118 senesinde Bağdat yakınlarında Batâih bölgesindeki Ümmüabîde köyünde doğdu. Hazreti Hüseyin (Radiyallâhu Anh) Efendimizin soyundan….

Devamını oku

Somuncu Baba (Kuddise Sirruhu)

Somuncu Baba (Kuddise Sirruhu)

Osmanlı Devleti’nin manevi anlamda büyümesinde ve gelişmesinde büyük katkısı olmuş bir Allah dostudur. “Somuncu Baba” lakâbıdır. Kaynaklarda ismi Hamid-i Veli, Şeyh Hamidi Veli, Hamidüddün-i Veli veya….

Devamını oku

Fudayl bin İyâz (Rahimehullah)

Fudayl bin İyâz (Rahimehullah)

İsmi Fudayl bin İyaz, künyesi Ebû Ali, nisbesi et-Temîmî el-Yerbûî’dir. 725 yılında, Horasan’da Merv yakınlarında Fundin denilen bir köyde doğdu. Buhara’lı olduğu rivayetleri ile beraber,….

Devamını oku

Şakîk-i Belhî

Şakîk-i Belhî

Asıl ismi, Ebû Alî Şakîk bin İbrâhîm El-Ezdî El-Belhî (Rahimehullah) olup Afganistan’ın Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Zengin olup ticaretle uğraşırken, Türkistan taraflarında bir putperest ile….

Devamını oku