İsmailaga
İsmailağa Logo

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Erteleyenler Helâk Oldu

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Erteleyenler Helâk Oldu

Ey Evlad! İş ve ihtiyat, fuzûlî mübahlardan sakınmak, zaruret miktarı ile yetinmektir. Bu miktarın da kuvvetin hasıl olması, kulluk vazifelerinin edasında cem’iyyetin hasıl olması niyetiyle….

Devamını oku

Amellerimizin Terazisi: Niyet

Amellerimizin Terazisi: Niyet

Sahabeden biri Ümmü Kays adlı bir hanımla evlenmek istedi. Fakat o günlerde Ümmü Kays Medine’ye hicret etmeyi düşünmüyordu. Kendisiyle evlenmek isteyen sahabeye, niyeti ciddi ise….

Devamını oku

Asla Unutmamamız Gereken Bir Gâye: Şehâdet

Asla Unutmamamız Gereken Bir Gâye: Şehâdet

İnsanoğlu çalışarak pek çok rütbe ve ünvanlar kesbeder. Bu rütbelerin başında hiç şüphe yok ki, şehitlik ve gâzilik gelir. Çünkü bu rütbeler hayat karşılığında elde….

Devamını oku

Kimsenin Kimseye Fayda Vermeyeceği Gün

Kimsenin Kimseye Fayda Vermeyeceği Gün

“Öyle büyük bir gün(ün azâbına düşmek)den iyice korun(mak istiyorsanız, hemen İslâm’a dâhil ol)un ki; (o gün, mümin-kâfir) hiçbir kimse hiçbir kişiden (azâbı kaldırmak için) herhangi….

Devamını oku

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Hayâ

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Hayâlı Olmak

Hayâ Nedir? Hayâ; yapılan bir şeyden dolayı ayıplanma korkusuyla utanma, mahcubiyet hissetme ve o şeyden vazgeçmek manasına gelir. Hayâ bir Müslümanda bulunması gereken olmazsa olmaz….

Devamını oku