İsmailaga
İsmailağa Logo

Sınır Boylarında Nöbet Tutmanın Fazîleti

Sınır Boylarında Nöbet Tutmanın Fazîleti

Vatan müdafaası için sınır boylarında nöbet tutmanın fazîleti, açık delillerle sabittir. Konuyla ilgili pek çok hadîs vârid olmuştur. Mürşidimiz Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri bu….

Devamını oku