12 Cemâziyelâhir 1440İsmailağa Logo

Ramazân-ı Şerîf’in Üçüncü On Günü ve Fazîletleri

Ramazân-ı Şerîf’in Üçüncü On Günü ve Fazîletleri

“Ramazân ayının başı büyük bir rahmettir, ortası tam bir mağfirettir, sonu ise cehennemden âzâttır”[1] hadîs-i şerifinde özellikle vurgulanmış olan mübârek Ramazân-ı Şerîf ayının husûsî özellikleri….

Devamını oku

Ramazân-ı Şerîf’in İkinci On Günü ve Fazîletleri

Ramazân-ı Şerîfin İkinci On Günü ve Fazîletleri

Ramazân-ı Şerîf ayı bir bütün olarak afv-ü mağfiret mevsimidir. Bu mübârek ayın her gününde mü’minleri mağfiretler ve cehennemden beraatlar kuşatmaktadır. Bununla beraber Ramazân-ı Şerîf ayının….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 29

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 29

(Habîbim! Câhiliyet döneminde çok adam öldüren, zina yapan ve kul hakkına giren müşriklerden sana gelip, iman etmeleri durumunda tevbelerinin kabul olup olmayacağını ve evvelce yaptıklarının bir keffâreti bulunup….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 28

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 28

İnsanlar için (Allâh-u Te’âlâ tarafından) hesab (a tâbi tutulma) ları çok yaklaşmıştır. Onlar ise (İlâhî muhâsebeden ve ona hazırlanmaktan) gaflet içerisindedirler, (bu hususu önemseyip düşünmekten dahi) yüz çeviricidirler. (el-Enbiyâ….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 27

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 27

Ey iman etmiş olan kimseler! Allâh’a nasûh bir tevbe ile tevbe edin! Ola ki Rabbiniz kötü işlerinizi sizden tamamen  siler ve Allâh’ın, o Peygamberi ve onunla….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 26

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 26

Muhakkak Biz onu(; o ebedî mucize olan Kur’ân-ı Kerîm’i) Kadir Gecesi’nde (Levh-i Mahfûz’dan, birinci kat semaya) topluca indirdik! Kadir Gecesi’nin ne (kadar büyük bir gece) olduğunu sana….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 25

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 25

Ey iman etmiş olan kimseler! Allâh ve Rasûlünün (emir ve yasaklarını çiğneyerek, onların) önüne geçmeyin ve (yapacağınız yahut terk edeceğiniz herhangi bir konuda) Allâh(a karşı muhâlif bir tavır….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 24

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 24

Ey iman etmiş olan kimseler! Allâh’ı (vakitlerinizin ekserisinde takdîs, tehlîl ve tahmîd gibi birçok övgü çeşitleriyle) çokça anarak zikredin! (Özellikle en şerefli vakitler olan) gündüz başında ve gün sonunda….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 20

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 20

Her kim Allâh’a ve o Rasûl’e itaat ederse, işte sana! Onlar Allâh’ın kendilerine in’âm (ve ikram)da bulunmuş olduğu; o peygamberler, sıddîklar, şehitler ve (iyi amel sahibi olan) sâlihlerle….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 23

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 23

Şüphesiz ki Allâh Kendisine ortak koşulmasını(n cezasını ebedî azap olarak kesin hükme bağladığı için şirki) bağışlamaz. İşte sana! O, bunun dışındakini ise (ne kadar büyük günah olsa da,….

Devamını oku