İsmailaga
İsmailağa Logo

Envârü’t-Tenzîl Sahibi Büyük Müfessir Kâdî Beydâvî (Rahimehullah)

Envârü’t-Tenzîl Sahibi Büyük Müfessir Kâdî Beydâvî (Rahimehullah)

İmam Nâsırüddin Ebül-Hayr Abdullah b. Ömer b. Muhammed b. Ali el-Beydâvî (Rahimehullah), İran’ın Şîraz şehri yakınlarındaki Beydâ’da doğmuştur. Ailesi hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Uzun bir….

Devamını oku