İsmailaga
İsmailağa Logo

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Sünnet-i Seniyye Karanlıkta Yakılan Meşâle Gibidir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Sünnet-i Seniyye Karanlıkta Yakılan Meşâle Gibidir

Oğlu Hace Muhammed Abdullah’a yazılmıştır. İşin aslının sünnete tabi olmak, bidatlerden kaçınmak olduğu; Nakşibendî tarikatının diğer tarikatlara olan üstünlüğünün sadece Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Sünnete Yapış, Bidatlardan Sakın!

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Sünnet Yapış Bidatlardan Sakın!

186. Mektûb-u Şerîf Yüz seksen altıncı mektup, Hâce Abdurrahman Müftî el-Kâbilî’ye yazılmıştır. Sünnete ittibâya ve bid‘atlerden sakınmaya teşvik hakkındadır. Muhakkak her bid‘at dalalettir. Allah Subhânehû….

Devamını oku

Ulemânın Makamları ve Hâlleri

Ulemânın Makamları ve Hâlleri

Birçok mektubunda âlimlerin hâlleri ve makamlarına, ilimde derinliklerine dair detaylı açıklamalarda bulunan İmâm-ı Rabbânî Hazretleri, din ilimlerinde derinleşmiş râsil ulemanın ümmet için ehemmiyeti konusu üzerinde….

Devamını oku

Din İlimlerinde Derinleşmiş Âlimlerin Özellikleri

Din İlimlerinde Derinleşmiş Âlimlerin Özellikleri

Kulları arasında, kendisinden lâyığı ile korkanların âlimler olduğunu bildiren Allah Te‘âlâ Hazretlerine sonsuz hamd-ü senâlar olsun! Allah Te‘âlâ katında rütbelerin en yükseğinin ilim rütbesi olduğunu….

Devamını oku

Hüküm Koyucu Bir Kaynak Olarak Sünnet-i Seniyye

Hüküm Koyucu Bir Kaynak Olarak Sünnet-i Seniyye

Mektuplarının hemen hepsinde sünneti seniyyeye tâbi olmaya teşvik eden İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû), dine sonradan sokulan bid’atlardan son derece sakındırmaktadır. İşlenen her bir bid‘atın, bir….

Devamını oku

Bid‘at Ehlinden Sakınmanın Lüzûmu

Bid‘at Ehlinden Sakınmanın Lüzûmu

Allah Te‘âlâ mü’minlere: “İşte benim doğru yolum budur; ona uyun. Sizi O’nun yolundan ayıracak başka yollara uymayın. (Azâbından) korunmanız için Allah size böyle tavsiye etmiştir.”….

Devamını oku