İsmailaga
İsmailağa Logo

Bilâl-i Habeşî (Radiyallâhu Anh)

Asıl ismi, Ebû Abdillâh Bilâl bin Rebâh’dır. 581 yılında Mekke’de köle olarak dünyaya geldi. Babasının ismi Rebâh, annesinin ismi ise Hamâmeh idi. Halid ve Gufre isimli 2 kardeşi vardı. Ümeyye bin Halef’in kölesi iken ona birçok konuda yardımcı olurdu. Ümeyye ona güvenir ve itimat ederdi. Hatta kervanları ile beraber onu başka şehirlere gönderirdi. Güzel sesi ve nâmeleri ile kervanlara eşlik eder ve insanları şevke getirirdi. Bu ticaret seferleri esnasında tanıştığı ve samimiyet kurduğu, Hazreti Ebubekir (Radiyallâhu Anh) vasıtası ile Müslüman olmuştur. Bunu öğrenen Ümeyye bin Halef’in ağır işkence ve baskılarına maruz kaldı. Çölün kızgın kumlarına yatırdığı Bilâl-i Habeşî (Radiyallâhu Anh)ın göğsü üzerine büyük bir kaya parçasını koydurur, sonra da dininden dönmesi ve Lât ve Uzzâ’ya tapması için zorlardı. Fakat o hiçbir işkenceye umursamaz ve “Rabbim Allah’tır; O birdir” diyerek bu eziyetlere sabrederdi. Hazreti Ebubekir (Radiyallâhu Anh) kendisini satın alarak kurtardı ve azat etti. İlk Ezanı Okuması Hicretin 1. senesinde, sahabîden bazılarının gördükleri rüyalar neticesinde, insanları namaza çağırmak için ezan okunması kararlaştırıldı. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in emri ile ilk ezanı okuyan Bilâl-i Habeşî (Radiyallâhu Anh) olmuştur. Ayrıca sabah ezanına eklediği “Namaz uykudan hayırlıdır” sözü, Rasûlüllah (Sallâllâhu Teâlâ Aleyhi ve Sellem)in hoşuna gitti ve bu sözlerin her sabah ezanına eklenmesini istedi. Hayatı boyunca Rasûlüllah (Sallâllâhu Teâlâ Aleyhi ve Sellem)in yakın hizmetinde bulundu. Onun bütün ihtiyaçları için seferber olur ve hane-i saadetin her türlü hizmetini yerine getirirdi. Medine’de bir müddet Sad bin Haysume (Radiyallâhu Anh)ın evinde misafir oldu ve Ebû Ruveyha Abdullah bin Abdurrahman (Radiyallâhu Anh) ile kardeş ilan edildi. Katıldığı savaşlar Rasûlüllah (Sallâllâhu Teâlâ Aleyhi ve Sellem)in katıldığı bütün savaşlara iştirak etmiştir ve O’nun geceleri korunması, gündüzleri ise gölgelenmesi, seriyye kumandanlarına sancak verilmesi ve kadın esirlerin korunması gibi vazifelerden sorumlu idi. Mekke’nin fethi esnasında, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ile Kâbe’nin içine girdi ve O’nun emri ile Kâbe’nin damına çıkarak ezan okumuştur. Hazreti Ömer (Radiyallâhu Anh)ın halifeliği zamanında, Şam bölgesi fetihlerine katılmıştır. Rasûlüllah (Sallâllâhu Teâlâ Aleyhi ve Sellem)in vefatından sonra Şam’a yerleşti ve bir daha ezan okumadı. Lakin Şam’dan Medine’ye ziyarete geldiği zaman, halkın ısrarları neticesinde ezan okudu. Bu ezanı duyan Medine ahalisi gözyaşlarına boğulmuş ve sokaklara dökülmüştü. Bir keresinde Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ona, “Bu gece cennette, önümde senin pabuçlarının tıkırtısını duydum” diyerek kendisini müjdelemiş ve hangi ameli ile bu ödülü elde etmiş olabileceğini sormuştu. O da her abdest aldıktan sonra nâfile namaz kılmasını anlatmıştı. Bilâl-i Habeşî (Radiyallâhu Anh) altmış küsur yaşında Şam’da vefat etti ve Bâbüssagîr’de defnedildi. Hanım ve çocuklarına dair bir malumat yoktur. Kendisinden 44 adet hadis rivayet edilmiştir. Allah (Celle Celâluhû) şefaatlerine mazhar eylesin.

Asıl ismi, Ebû Abdillâh Bilâl bin Rebâh’dır. 581 yılında Mekke’de köle olarak dünyaya geldi. Babasının ismi Rebâh, annesinin ismi ise Hamâmeh idi. Halid ve Gufre….

Devamını oku