İsmailaga
İsmailağa Logo

Ebu’l-Berekât en-Nesefî Hazretleri’nin Terceme-i Hâli

Ebu’l-Berekât en-Nesefî Hazretleri’nin Terceme-i Hâli

Meşhûr Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl Sâhibi Ebu’l-Berekât en-Nesefî Hazretleri Ebü’l-Berekât en-Nesefî (Rahimehullah), günümüzde Özbekistan toprakları içerisinde yer alan Nesef (Karşı) şehrinde dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi kesin….

Devamını oku