İsmailaga
İsmailağa Logo

Müslüman ve Boş Vakit

Müslüman ve Boş Vakit

Cenâb-ı Hakk’ın, bizleri yoktan var edip bizlere bahşettiği bu hayatın üç dönemi vardır: Dünya hayatı, kabir hayatı ve ahiret hayatı. Bunlardan ilki, diğerlerinin nasıl geçeceğini….

Devamını oku

Mâlâyaniyi Terk Etmek Kişinin İslâm’ının Güzelliğindendir

Mâlâyaniyi Terk Etmek Kişinin İslâm’ının Güzelliğindendir

Günlük hayatımızda bizi ilgilendirmeyen, faydamıza olmayan birçok işle meşgul olmak özellikle modern diye tabir edilen zamanımızda çok daha fazla yaygınlaşmış durumdadır. Bu durum Müslümanların hem….

Devamını oku

Ulemânın Vaktin İhyâsı Konusunda Hassâsiyetleri

Ulemânın Vaktin İhyâsı Konusunda Hassâsiyetleri

Allah Te‘âlâ’nın insanoğluna lütfetmiş olduğu en büyük nimetlerden olan zamanın değerlendirilmesi nasıl olmalıdır, zaman nasıl kıymetlendirilir, işlenir? Hayatının her alanında bir yol göstericiye ihtiyaç duyan….

Devamını oku

Sorumluluk Bilinci ve Vaktin İhyâsı

Sorumluluk Bilinci ve Vaktin İhyâsı

Allah (Celle Celâlühû), zamanın önemine atıfta bulunurcasına; namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibâdetleri vakit ile sınırlandırmış ve zaman ile insanın mükellef olduğu ibâdetlerin ayrılmaz….

Devamını oku

Boş Zaman Mefhûmu ve Mürîd

Boş Zaman Mefhûmu ve Mürîd

Hayâta bir mânâ üzere geldiğimizi; varlığımızın bir hikmeti ve sebebi olduğunu ifade eden Dîn-i Mübîn-i İslâm, bu mânâ ve hikmeti en güzel şekilde değerlendirmemizi bizden….

Devamını oku

Müslümanın Hayatında Tatil Kavramı

Müslümanın Hayatında Tatil Kavramı

Zamanı iyi değerlendirebilmek Müslümanım diyenlerin en yüce vazifesi. Akıp giden zaman içerisinde vakitlerimizi iyi değerlendirebilmemiz İslâmî bilincimizi ait olduğu hale irca etmekten geçiyor diyebiliriz rahatlıkla…..

Devamını oku