İsmailağa Logo

Bekir Efendi’nin vefatı, Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatı

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

Çorum Vekili Bekir Efendi’nin vefatı 2000 Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatı 2009

Devamını oku

Harun-ur Reşid’in vefatı

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

Harun-ur Reşid’in vefatı 809

Devamını oku

Pakistan Devleti’nin kuruluşu

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

Pakistan Devleti’nin kuruluşu 1956 Bediüzzaman Said-i Nursi Hz.’nin vefatı 1960

Devamını oku

İran Seferi ve Çaldıran Zaferi – 1514

İran Seferi ve Çaldıran Zaferi

Çaldıran meydan muharebesi, Her ikisi de Türk olan Osmanlı ve Safevî devletleri arasında yapılan pek büyük ve önemli bir meydan savaşıdır. Bu savaş o devirlerde,….

Devamını oku

Süveyş kanalı’nın açılması

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

Osmanlı hükümetinin Süveyş kanalı’nın açılmasına izin vermesi 1866

Devamını oku

Konya’nın Kurtuluşu, Niyazi Mısri’nin vefatı

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

Niyazi Mısri’nin vefatı 1694 Konya’nın Kurtuluşu 1920 Niyâzî-i Mısrî Hazretleri Evliyânın büyüklerinden. Halvetî yolunun Mısriyye kolunun şeyhidir. Adı Muhammed ibni Ali Çelebi’dir. Mahlası Niyâzî olup,….

Devamını oku

İstanbul’un İşgali

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

İstanbul’un İşgali 1920

Devamını oku

Mekteb-i Tıbbiyye kuruldu.

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

Mekteb-i Tıbbiyye kuruldu. 1827

Devamını oku

Bedir Gazvesi, Hz. Hüseyin’in Şehadeti

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

Erzincan Depremi 1992

Devamını oku

Şeyhulislam Mustafa Sabri Efendi’nin Vefatı

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

Mustafa Sabri Efendi son devir İslâm âlimlerindendir. Yüzyirmiyedinci Osmanli Seyhu’l-İslâm‘ı olan Mustafa Sabri Efendi 1869 yılında Tokat‘ta doğdu. 1954‘te Mısır‘da vefat etti. İlk tahsilini memleketinde….

Devamını oku