4 Zilkâde 1439İsmailağa Logo

Mevlânâ Câ’fer ibnü Muhammed es-Sâdık (Radıyallâhü Anhümâ)

Mevlana Cafer İbnü Muhammed Es Sadık

Ebû Abdullah künyesi ile anılan Ca‘fer ibnü Muhammed (Radıyallâhu Anhümâ), Sâdık lâkabının sahibidir. Hayatı boyunca kendisinden hiç yalan söz sadır olmadığı için bu lâkap kendisine….

Devamını oku