İsmailaga
İsmailağa Logo

Serî es-Sekatî’nin (Kuddise Sirruhû) Terceme-i Hâli

Serî es-Sekatî Hazretlerinin Terceme-i Hâli

İsmi, Doğum Yeri ve Tarihi Ebu’l-Hasan Serî b. Mugalles es-Sekatî (Kuddise Sirruhû) Cüneyd-i Bağdâdî (Kuddise Sirruhû)nun dayısı ve şeyhi, Ma’rûf el-Kerhî’nin (Kuddise Sirruhû) da mürîdi….

Devamını oku

Hakiki Sûfîler Kimlerdir?

Hakiki Sûfîler Kimlerdir?

Kitâb-ı Kerîm’inde, tevhidin mümessili olan İbrahim (Aleyhisselâm)ın duasını hikâyet etmesi esnasında, Rasûl-i Ekremin de (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Dîn-i Mübîn-i İslâm’ın yerleştirilmesindeki vazifesinin mertebesini beyan….

Devamını oku

Tasavvufun Manası ve Tarifi

Tasavvufun Manası ve Tarifi

Bir ilmin kıymeti, mahiyeti ve gayesi ile bilinir. Bu itibarla, velilerin tasavvufu ne şekilde tarif ettikleri mühimdir. Bu tariflerin her birinde mühim hikmetler vardır. Konuyla….

Devamını oku

Helâl Kazanç ve Helâl Gıda Konusunda Hassasiyet

Helâl Kazanç ve Helâl Gıda Konusunda Hassasiyet

Mevlânâ İmâm-ı Rabbânî (Kaddesallâhu Sirrahu’s-Samedânî): “İnsanın yediği lokmaya dikkat etmesi lâzım gelir.” buyuruyor. İnsan mükerremdir, muhteremdir. Her bulduğunu ağzına atamaz. Her bulduğunu içemez. Önce, helâl….

Devamını oku