İsmailaga
İsmailağa Logo

İsmailağa Dinî Meseleleri Danışma Birimi Hakkında Açıklama

İsmailağa Dinî Meseleleri Danışma Birimi Hakkında Açıklama

Kamuoyunda, İsmailağa Dini Meseleleri Danışma Biriminde vazife yapan hocalarımızdan bazılarının vazifelerinden ayrıldığı yönünde birtakım haberler yayıldığı görülmektedir. Elbette ki zaman zaman ortaya çıkan bazı ihtiyaçlara….

Devamını oku

Tefakkuh Mefhûmunun Mâhiyeti ve Fukahânın Önemi

Tefakkuh Mefhûmunun Mâhiyeti ve Fukahânın Önemi

İnsanoğlu mükellef bir varlık olarak yaratılmış ve onu şerefli kılan da bu vasfı olmuştur. Bu durum, Allah Te‘âlâ’nın, insanı muhatap almış olmasının beyanıdır: “Eğer Biz….

Devamını oku

İlim Ehline Fetva Sormanın Lüzûmu

İlim Ehline Fetva Sormanın Lüzûmu

“(Habîbim! Bizim şöyle buyurduğumuzu bildir:) Biz senden önce de, kendilerine vahyetmekte olduğumuz bir takım erkeklerden başkasını (peygamber olarak) göndermedik! Haydi, zikir ehline sorun (bakalım)! Eğer….

Devamını oku

Fetva Ne Demektir?

Fetva Ne Demektir?

Fetva kelimesi, “bir olayın hükmünü açıklayan kuvvetli cevap” anlamına gelmektedir. Fıkıh ıstılahında “bir fakihin kendisine sorulan fıkhî bir suale yazılı ya da sözlü olarak cevap….

Devamını oku

İsmailağa Dînî Meseleleri Danışma Hattı

İsmailağa Dînî Meseleleri Danışma Hattı

Bir ayda onbinden fazla telefona cevap veren, onbinlerce fıkhî soruyu yanıtlayan İsmailağa Dînî Meseleleri Danışma Hattı’na 0850 811 7777  numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Yurtdışından aramak için….

Devamını oku