6 Zilkâde 1439İsmailağa Logo

Dîvânu Lugâti’t-Türk

Türkçe İlk Lugat

İslâmiyet’i kabul ettikten sonra Türkler’in İslâm’a çok önemli hizmetleri geçti. Dînin ahkâmıyla amel konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiler ve devlet yönetiminde de bunu esas aldılar…..

Devamını oku