İsmailaga
İsmailağa Logo

Dünya Sevgisine Karşı Şehâdet Arzusu

Dünya Sevgisine Karşı Şehâdet Arzusu

Vehn: Dünyâyı Sevmek ve Ölümü Kerih Görmek Sevbân (Radıyallâhu Anh) dedi ki: Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Aç insanların yemek kabına üşüştükleri gibi….

Devamını oku

Dünyevîleşmenin Müslüman Hayatına Etkileri

Dünyevîleşmenin Müslüman Hayatına Etkileri

Allah’a kendini teslim etmiş demek olan Müslüman’ın dünyaya bakışı nasıl olmalıdır? Cemiyetteki birçok sıkıntılarımız bu temel düsturu tam manasıyla bilmediğimizden/inanmadığımızdan kaynaklanmaktadır. Müslümanın hayatında dünyanın sadece….

Devamını oku

Dünyevîleşme Belâsına Karşı Çözümü Tasavvufta Aramalıyız

Dünyevîleşme Belâsına Karşı Çözümü Tasavvufta Aramalıyız

Son yıllarda dünyevîleşme konusuna dikkat çekildiği görülüyor. Konuyu ele alanların, yerinde tespitlerle problemi, hastalığı iyi teşhis ettikleri, kanayan yaranın farkında oldukları söylenebilir. Lâkin sıkıntının çare….

Devamını oku

İnsanlığı Helâke Sürükleyen Sebepler

İnsanlığı Helâke Sürükleyen Sebepler

Bütün hamdlerimiz, hangimizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak üzere dünyayı bir imtihan hâne kılan Allâh-u Te’âlâ’ya, salât ve selâmımız, dünya hayatını nasıl değerlendirmemiz gerektiğini en….

Devamını oku

Dünyayı Sevmemek ve Nîmetlerine Aldanmamak

Dünyayı Sevmemek ve Nîmetlerine Aldanmamak

Sultânü’l-Evliya ve Burhanü’l-Esfiya İmamı Rabbanî (Kuddise Sirruhû) muhtelif mektuplarında ve sair eserlerinde varlık (vücud) hakkında üç mertebe ispat eder; His-Vehim, Nefsü’l Emir ve Hâriç. Özellikle….

Devamını oku