9 Rebîulevvel 1440İsmailağa Logo

Ebû Ali el-Fâremedî Hazretleri

Ebû Ali el-Fâremedî Hazretleri

Mevlânâ Ebû Ali el-Fâremedî (Kuddise Sirruh) Altın silsilenin sekizinci halkasını oluşturan Ebû Ali Farmedi, tasavvuf tarihimizin yıldız şahsiyetlerinden Ebû’l-Kasım Kuşeyri’nin talebesi, İmam Gazzali’nin şeyhi ve….

Devamını oku