İsmailaga
İsmailağa Logo

Şeyhülislâm Ebu’s-Suû’d Efendi Hazretleri

Şeyhülislâm Ebus-Suûd Efendi Hazretleri

Molla Fenârî Rahimehullâh ile başlayan Şeyhülislâmlık müessesesinin kutlu mensuplarından Şeyhülislâm Ebûssuûd Efendi Hazretleri’ni vefât yıldönümü vesilesiyle hayırla ve minnetle yâd ediyoruz. Ebûssuûd lakabıyla meşhur olmuştur…..

Devamını oku