4 Şevval 1439İsmailağa Logo

Şeyhülislâm Ebu’s-Suû’d Efendi Hazretleri

Şeyhülislam Ebussuud Efendi

Molla Fenârî Rahimehullâh ile başlayan Şeyhülislâmlık müessesesinin kutlu mensuplarından Şeyhülislâm Ebûssuûd Efendi Hazretleri’ni vefât yıldönümü vesilesiyle hayırla ve minnetle yâd ediyoruz. Ebûssuûd lakabıyla meşhur olmuştur…..

Devamını oku