İsmailaga
İsmailağa Logo

Ehlullâh’ı Ziyaret Edebi

Ehlullâh’ı Ziyaret Edebi

Allah için birini sevmek ve ziyaret etmek dinimizce güzel görülen bir ameldir. Ulemâ bu husustaki rivayetleri cemeden müstakil kitaplar yazmıştır. İbnü Kudâme el-Makdisî (Rahimehullâh)ın Kitâbu’l-Mütehâbbîne….

Devamını oku

Büyüklere Hürmet Lâzımdır

Büyüklere Hürmet Lâzımdır

Büyüklere saygı, küçüklere sevgi İslâm’ın bize emrettiği önemli bir meseledir. Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz ümmetini bu hususta çok teşvik etmiş ve buna riâyet….

Devamını oku

Bir Mecliste Riâyet Edilmesi Gereken Edepler

Bir Mecliste Riâyet Edilmesi Gereken Edepler

İnsanoğlu yaratılışı gereği diğer insanlara muhtaç ve onlarla sürekli iletişin hâlindedir. Günlük hayatımızda birçok insanla konuşur, görüşür ve aynı meclisi paylaşırız. Bulunduğumuz yerde başkalarına saygı….

Devamını oku

İslâm’da Edep ve Ahlâkın Ehemmiyeti

İslâm’da Edep ve Ahlâkın Ehemmiyeti

Her şeyin Bir Edebi Vardır Şüphesiz İslâm’ın çok edepleri ve faziletleri vardır ki, bunlar hayatın tüm alanlarını ilgilendirir ve kapssar.[1] İslam Dinindeki bu edepler büyüğe-küçüğe,….

Devamını oku

Risâle-i Hâlidiye’de Seyr-i Sülûk ve Nefisle Mücâhede Edebi

Risâle-i Hâlidiye’de Seyr-i Sülûk ve Nefisle Mücâhede Edebi

Birincisi: Kulluktan başka diğer sebep ve maksatlardan niyeti tasfiye ve Allah Teâlâ’nın: “Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” [1] kavline imtisâl….

Devamını oku

Anne-Baba Hakkını Gözetmenin Önemi

Anne-Baba Hakkını Gözetmenin Önemi

Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri anne-baba hakkına nihâî derecede önem vermiştir. Kul hakları içinde en mühim olanlardan birisi de yine anne-baba hakkıdır. Allah Teâlâ ve….

Devamını oku

Hâce Abdülhâlık el-Ğucdüvânî Hazretlerinin Vasiyeti

Hâce Abdülhâlık el-Ğucdüvânî Hazretlerinin Vasiyeti

Silsile-i Zeheb’in onuncu halkası olan Hâce Abdulhâlik el-Ğucdüvânî Hazretlerinin, Nakşibendiyye yolu için belirlediği esaslar ve örnek hayatının yanı sıra, tarîkat edeb ve ölçülerine ait bir….

Devamını oku

Takvâ Elbisesi

Takvâ Elbisesi

Tesettür, insanoğlunun temel ihtiyaç ve mükellefiyetlerindendir. Lügatte “örtünme” ve “gizlenme” anlamına gelen tesettür, aynı zamanda insanı diğer canlılardan da ayıran bir hususiyettir. İnsanlar için bunun….

Devamını oku