İsmailağa Logo

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: İki Kardeş Kabilenin İmtihânı

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: İki Kardeş Kabilenin İmtihânı

“Ey iman edenler! Eğer kâfir olanlara itaat ederseniz sizi gerisin geriye çevirirler. Artık büyük zararlara uğramış olduğunuz halde geri dönmüş olursunuz.”[1]   Mevlâ Teâlâ buyuruyor….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Rûh ve Nefsin Durumu

Bütün kâinat Rasûlüllah (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in nurundan yaratıldı. Kâfirler de Rasûlüllah (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in nurundandır. Ama onlar o nuru söndürdüler. Eğer aynı nurdan….

Devamını oku

Mahmud Efendi Hazretlerimizin Çarşaf-ı Şerîf Hakkındaki Sözleri – 1

Mahmud Efendi Hazretlerimizin Çarşaf-ı Şerîf Hakkındaki Sözleri – 1

Dikkat edin, çarşaf tek elbise olacak, iki ayrı parça olmaz. Rahibeler öyle çarşaf giyiyorlar. Eğer siz de öyle yaparsanız, çarşafı terk ediyorsunuz demektir. Korkarım çarşaf….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Tarikatımızın Nispeti Ne İledir?

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Tarikatımızın Nispeti Ne İledir?

Kur’ân-ı Hakîm’de “Ancak O (Allâh Te‘âlâ), öyle (lütuf sâhibi) bir Zât’tır ki; sizi (kâfirlik ve mâsiyetlere düşmek gibi) karanlıklardan (kurtarıp mârifet ve tâat) nûr(un)a çıkarsın….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kendimiz Küçüğüz Ama Büyük Yerde Bulunuyoruz

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kendimiz Küçüğüz Ama Büyük Yerde Bulunuyoruz

Şeref, gece-gündüz seferber olarak Kur’ân’a hizmet edenlerindir. Bu kişi hammal veya hammal kızı, süpürgeci veya süpürgeci kızı olsa dahi durum değişmez. İnsan Kur’ân ehli olmadıkça….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Hamd ve Şükür Kulluk Görevimizdir

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Hamd ve Şükür Kulluk Görevimizdir

Verdiği Nimetlere Karşı Cenâb-ı Hakk’a Hamd Gerekir Elhamdülillah diyen bir insan, Cenâb-ı Hakk’ın büyüklüğüne delâlet eden bütün isim ve sıfatları sayarak O’nu yüceltmiş olur. “Üzerimizden….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Müslüman, Dünyaya Aldanmayan Kişidir

Mahmud Efendi Hazretlerimizden: Müslüman, Dünyaya Aldanmayan Kişidir

Âhiretin Bir İsmi de Aldanma Günüdür Öldükten sonra dirilip toplaşacağımız güne, Âhiret günü deniyor. Toplanacağımız yere Mahşer deniyor. Ahiret gününün çok isimleri vardır. Hesap günü….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Sadece Akıl Maksada Ulaştırmaz!

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Sadece Akıl Maksada Ulaştırmaz!

Allah Teâlâ Hazretleri’ne îmân edebilmek için evvela onu bilmek lâzımdır. Allah Teâlâ Hazretleri’ni bilmek ise indirmiş olduğu Kur’ân-ı, Kur’ân-ı Azîmüşşân’ın tercümanı olan Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kıble Neden Döndürüldü?

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kıble Neden Döndürüldü?

Otuz cüz Kur’ân bitti de burası mı kaldı? Efendi Babam (Kuddise Sirruhû), Hatm-i Hâcegân’dan sonra bir aşr-ı şerîf okuturdu. Sonra Kur’ân-ı Kerîm’i eline alır, okuyana….

Devamını oku

Mahmud Efendi Hazretlerimizin Ramazân- Şerîf Hakkında Sözleri

Mahmud Efendi Hazretlerimizin Ramazân- Şerîf Hakkında Sözleri

• Mevlâ’ya hizmet etmeyi istemeli. Ramazan-ı Şerif geldi, şimdi daha fazla istemeli. Mevlâ Teâlâ: “Kullarım! Birbirinizi geçercesine mağfiret kazanmaya koşunuz.” buyuruyor. Peki nasıl koşulacak? Din-i….

Devamını oku