İsmailaga
İsmailağa Logo

İşkencelerin Yıldıramadığı Sahâbî Habbât bin Eret (Radıyallâhu Anh)

İşkencelerin Yıldıramadığı Sahâbî: Habbât bin Eret (Radıyallâhu Anh)

Aslen Temîm kabilesine mensuptur. İslâm’dan önce Irak taraflarındaki bir baskında esir alınıp Mekke’ye getirildi ve burada Ümmü Enmâr bint Siba‘ el-Huzâiyye adlı bir kadın tarafından….

Devamını oku

Bedir Gazvesi

Bedir Gazvesi

Bundan 15 asır evvel, hicretten iki yıl sonra, Ramazân-ı Şerîf’in 17’sinde vuku bulmuş olan Bedir Gazvesinin gelişimi kadar, öncesi ve sonrası da mühimdir hiç şüphesiz…..

Devamını oku