İsmailaga
İsmailağa Logo

Ömer Nesefî Hazretlerinin Terceme-i Hâli

Ömer Nesefî Hazretlerinin Terceme-i Hâli

İsmi ve Künyesi Tam adı Ömer b. Muhammed b. Ahmed b. İsmâîl b. Muhammed b. Alî b. Lokmân şeklindedir. en-Nesefî  en  meşhur  nisbesidir,  bunun  yanı ….

Devamını oku

Ulemânın Sünnet’e Bağlılık ve Sadakati

Ulemânın Sünnet'e Bağlılık ve Sadakati

Her asırda, Dîn-i Mübîn-i İslâm’ı sapıkların saptırmalarından muhafaza edecek; adaletli ve rabbânî âlimler göndermeyi üstlenen Rabbimize sonsuz hamd ve senâlar olsun! Nihayetsiz salât ve selâmlar;….

Devamını oku

Muhammed Zâhid el-Kevserî Hazretleri

Muhammed Zâhid el-Kevserî Hazretleri

Osmanlının son devrinde yetişmiş ulemanın büyüklerinden olan Muhammed Zâhid el-Kevserî Hazretleri 16 Eylül 1879’da Düzce’de doğdu. Babası büyük müderris ve Ahmed Ziyaüddîn-i Gümüşhânevî Hazretlerinin halifeleri….

Devamını oku