İsmailaga
İsmailağa Logo

Seyyid Emir Ahmed Buhârî Hazretleri

Seyyid Emir Ahmed Buhârî Hazretleri

Orta Asya ile Anadolu coğrafyası arasındaki yakın ilişkinin dikkate değer örneklerini tasavvuf alanında görmekteyiz. Nitekim dervişler, Anadolu’nun İslâmlaşmasında önemli bir yere sahiptirler. İlk zamanlardan itibaren….

Devamını oku

Osmanlı’nın Mânevî Rehberlerinden Emîr Sultan Hazretleri

Osmanlının Mânevî Rehberlerinden Emîr Sultan Hazretleri

Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa’da yaşamış olan büyük âlim ve velî. Hicrî 770 (1368) yılında Buhara’da doğdu. 833 (1430) tarihinde Bursa’da vefât etti. Soyu Peygamber Efendimiz….

Devamını oku