İsmailaga
İsmailağa Logo

Muhyiddîn İbni Arabî (Kuddise Sirruhû)

Muhyiddîn-i İbni Arabî (Kuddise Sirruhû)

Tasavvuf, aslî itibarıyla şeriatın özü ve zühd ile hayata en ince ve en hassas şekilde tatbikidir. İbni Arabî (Kuddise Sirruhû) da bu hassasiyet üzere hayat….

Devamını oku

Endülüs Fâtihi Tarık bin Ziyâd

Endülüs Fâtihi Tarık bin Ziyâd

Emevîlerin bir komutanı olarak Endülüs’ü fetheden Târık bin Ziyâd (Rahmetullâhi Aleyh)in, Kuzey Afrika’da yaşayan Berberîlere mensup bir aileden olduğu ifade edilmektedir. Anlatıldığına göre Târık bin….

Devamını oku

Karanlıklar Altındaki Batı’nın Işığı Endülüs

Karanlıklar Altındaki Batı’nın Işığı Endülüs

Miladi takvime göre 19 Temmuz yıl dönümü olan Endülüs‘ün -yani bugünkü İber Yarımadasının bir bölümünün- fethi, şüphesiz Müslümanların tarihindeki en önemli fetihlerden biridir. Emevî komutanlarından….

Devamını oku