İsmailaga
İsmailağa Logo

Muhyiddîn İbni Arabî (Kuddise Sirruhû)

Muhyiddîn-i İbni Arabî (Kuddise Sirruhû)

Tasavvuf, aslî itibarıyla şeriatın özü ve zühd ile hayata en ince ve en hassas şekilde tatbikidir. İbni Arabî (Kuddise Sirruhû) da bu hassasiyet üzere hayat….

Devamını oku

İbn Haldûn’un Hayatı ve İlim Dünyasına Hizmetleri

İbn Haldûnun Hayatı ve İlim Dünyasına Hizmetleri

Asıl adı Ebû Zeyd Veliyyüddin Abdurrahman olan İbn Haldûn, meşhur bir tarihçi olmasının yanında sosyoloji, felsefe ve siyaset konularında da evrensel kabule mazhar olmuş bir….

Devamını oku