İsmailaga
İsmailağa Logo

Keramet Nedir?

Keramet nedir?

Lügatta “Değer”, “Kıymet” gibi anlamlara gelen “Kerâmet”, dinî bir terim olarak, Allah’ın sâlih, takvâ sahibi, velî kullarından hasıl olan olağanüstü hâl demektir. Şayet bu hâl….

Devamını oku

Şakîk-i Belhî

Şakîk-i Belhî

Asıl ismi, Ebû Alî Şakîk bin İbrâhîm El-Ezdî El-Belhî (Rahimehullah) olup Afganistan’ın Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Zengin olup ticaretle uğraşırken, Türkistan taraflarında bir putperest ile….

Devamını oku

Marûf-i Kerhî (Rahimehullah)

Marûf-i Kerhî(Rahimehullah)

Maruf-i Kerhî (Rahimehullah) hazretleri, Bağdat’ın Kerh mahallesinde doğdu. Hristiyan bir ailede dünyaya geldi. Ailesi onu eğitim alması için Hristiyan bir rahibe verdi. Çocuk yaşta ve….

Devamını oku

Kuruluş Hizmetkârları Alplerimiz

Kuruluş Hizmetkârları Alplerimiz

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey ve bağlı bulunduğu Kayı boyuna mensup diğer Alplerin, küçük bir beylikten, büyük bir cihan devletine doğru giden yolda, büyük….

Devamını oku

Tayy-i Mekân Ne Demektir?

Lügavî anlamı itibarıyla bir şeyi dürmek, bir kısmını diğerine katmak gibi manalara tekabül eden “Tayy” kelimesi, zaman ve mekâna izafe edilmekle, “Zamanın veya mesafesinin dürülmesi” anlamına….

Devamını oku

Tasavvufun Gayesi

Tasavvufun Gayesi

Sûfilerin gözünde tasavvufun gayesi, Şerîat-ı Ğarrâ’yı hakkıyla yaşamaktan başka bir şey değildir. Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri şöyle söyler: “Rasûlullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in izini süren ve….

Devamını oku

İbrahim Hakkı Erzurûmî Hazretleri Kimdir?

İbrahim Hakkı Erzurûmî Hazretleri Kimdir?

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 1703 tarihinde Erzurum’un Hasankale ilçesinde doğdu. Âlim olan babasından tefsir, hadis, fıkıh gibi zâhirî ilimleri tahsil etti. Molla Muhammed Sıhrânî Hazretlerinden….

Devamını oku