İsmailaga
İsmailağa Logo

Fahruddîn er-Râzî (Rahimehullâh)ın Terceme-i Hâli

Fahruddîn er-Râzî (Rahimehullâh)ın Terceme-i Hâli

Doğumu, Nisbesi ve Künyesi Eş‘arî mezhebinin büyük isimlerinden olan soyu Hazret-i Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)a nispet edilen Fahruddîn er-Râzî (Rahimehullâh)ın tam ismi, Muhammed b. Ziyâüddin….

Devamını oku

Kur’ân-ı Kerîm’in Fazîletleri

Kurân-ı Kerîmin Fazîletleri

Allah Te‘âlâ tarafından insanlığa gönderilen ve kıyamete kadar da baki kalacak olan kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’in şüphesiz pek çok fazîleti vardır. Bu fazîletlerden bir kısmı bizzat….

Devamını oku