İsmailaga
İsmailağa Logo

Zekât Fakirin Hakkıdır

Zekât Fakirin Hakkıdır

Zekât Fakirin Hakkıdır İslâm’ın beş şartından bir tanesi, malın temizlenmesine vesile olan zekât, nisap miktarına ulaşıp, aradan bir yıl geçmiş malı bulunan kullara, Allah’ın farz….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Kulu Allah’a Yaklaştıran İbadetidir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Kulu Allah’a Yaklaştıran İbadetidir

29. Mektûb-u Şerîf Şeyh Nizameddin Tehânîserî’ye gönderilmiştir. Bu mektup; ✓Farz vazifeleri yerine getirmeye teşvik, ✓Sünnet ve edeplere riâyet, ✓Farzlar dururken nafile ibadetlerin edasıyla meşgul olmamak,….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Şeriat Nefsi Harâb Etmek İçindir

Mektûbât-ı Rabbânî’den Şeriat Nefsi Harâb Etmek İçindir

52. Mektûb-u Şerîf Seyyid Şeyh Ferîd’e yazılmıştır. Bu mektup, nefs-i emmârenin zemmi, onun zâtî hastalığını ve bu hastalığın izâlesinin ilâcını beyân hakkındadır. Kıymetli kardeşin mektûbunu….

Devamını oku