İsmailaga
İsmailağa Logo

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Kulu Allah’a Yaklaştıran İbadetidir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Kulu Allah’a Yaklaştıran İbadetidir

29. Mektûb-u Şerîf Şeyh Nizameddin Tehânîserî’ye gönderilmiştir. Bu mektup; ✓Farz vazifeleri yerine getirmeye teşvik, ✓Sünnet ve edeplere riâyet, ✓Farzlar dururken nafile ibadetlerin edasıyla meşgul olmamak,….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Şeriat Nefsi Harâb Etmek İçindir

Mektûbât-ı Rabbânî’den Şeriat Nefsi Harâb Etmek İçindir

52. Mektûb-u Şerîf Seyyid Şeyh Ferîd’e yazılmıştır. Bu mektup, nefs-i emmârenin zemmi, onun zâtî hastalığını ve bu hastalığın izâlesinin ilâcını beyân hakkındadır. Kıymetli kardeşin mektûbunu….

Devamını oku