İsmailağa Logo

Tefakkuh Mefhûmunun Mâhiyeti ve Fukahânın Önemi

Tefakkuh Mefhûmunun Mâhiyeti ve Fukahânın Önemi

İnsanoğlu mükellef bir varlık olarak yaratılmış ve onu şerefli kılan da bu vasfı olmuştur. Bu durum, Allah Te‘âlâ’nın, insanı muhatap almış olmasının beyanıdır: “Eğer Biz….

Devamını oku

İlim Ehline Fetva Sormanın Lüzûmu

İlim Ehline Fetva Sormanın Lüzûmu

“(Habîbim! Bizim şöyle buyurduğumuzu bildir:) Biz senden önce de, kendilerine vahyetmekte olduğumuz bir takım erkeklerden başkasını (peygamber olarak) göndermedik! Haydi, zikir ehline sorun (bakalım)! Eğer….

Devamını oku