İsmailaga
İsmailağa Logo

Vatan-ı Asli Meselesi-1

Vatan-ı Asli Meselesi-1

Mukaddime Seferilik; namazların kısaltılması, kurban mesuliyetinin düşmesi, mahremsiz seyahatin yasak olması ve benzeri birçok hükme tesir etmesi itibarıyla fıkıhta ve Müslümanların günlük hayatında mühim bir….

Devamını oku

Seferîlikte Köprü Meselesi-2

Seferîlikte Köprü Meselesi-2

Ortasından Nehir Akan Şehirler Şehirlerin sınırlarını anlamaya çalışırken incelenmesi gereken mevzulardan biri de ortasından nehir akan şehirlerin durumudur. Bu şehirlerin her iki yakası da müstakil….

Devamını oku

Seferîlikte Köprü Meselesi-1

Seferîlikte Köprü Meselesi-1

Şehirleri Ayıran Fasılalar İkamet ve sefer hususunda şehir ile finanın; şehir ile köyün ve şehirlerin birbirlerinden ayrılma mesafesini bilmek mühimdir. Böylelikle kişi, birbirine yakın iki….

Devamını oku

Seferilikte Şehirlerin Sınırları-2

Seferilikte Şehirlerin Sınırları-2

Mezkûr Mesafelerin Mesnetleri Önceki makalede naklettiğimiz rivayetleri mesnetlendirecek olursak: Galve rivayeti İmam-ı Muhammed’e dayanır, İmam-ı Ebu Yusuf’tan gelen, cuma namazının kılınabileceği yer ile alakalı bir-iki….

Devamını oku

Seferilikte Şehirlerin Sınırları-1

Seferilikte Şehirlerin Sınırları-1

Seferilik; dört rekâtlı namazların kısaltılması ve hanımların mahremsiz yolculuk yapabilme sınırları gibi meselelerle alakalanır. Öyleyse kişinin seferi olup olmadığını bilmesi mühimdir. Bir kişinin seferi olması,….

Devamını oku

Tefakkuh Mefhûmunun Mâhiyeti ve Fukahânın Önemi

Tefakkuh Mefhûmunun Mâhiyeti ve Fukahânın Önemi

İnsanoğlu mükellef bir varlık olarak yaratılmış ve onu şerefli kılan da bu vasfı olmuştur. Bu durum, Allah Te‘âlâ’nın, insanı muhatap almış olmasının beyanıdır: “Eğer Biz….

Devamını oku

İlim Ehline Fetva Sormanın Lüzûmu

İlim Ehline Fetva Sormanın Lüzûmu

“(Habîbim! Bizim şöyle buyurduğumuzu bildir:) Biz senden önce de, kendilerine vahyetmekte olduğumuz bir takım erkeklerden başkasını (peygamber olarak) göndermedik! Haydi, zikir ehline sorun (bakalım)! Eğer….

Devamını oku