İsmailaga
İsmailağa Logo

Tarihselcilerin Hazret-i Ömer (Radıyallâhu Anh)ın İctihatları Üzerinden Ortaya Attıkları İddialara Cevaplar – 3

Tarihselcilerin Hazret-İ Ömer (Radıyallâhu Anh)In İctihatları Üzerinden Ortaya Attıkları İddialara Cevaplar

Müellefe-i Kulûba Zekât Verilmemesi Zekâtın verileceği kişileri sayan ayet-i kerimede açıkça “Müellefe-i kulûb” “Kalpleri İslâm’a ısındırılanlar” da zikredilmektedir. Cenâb-ı Hakk şöyle buyurmuştur: “Sadakalar(ın kısımlarından biri….

Devamını oku

Tarihselcilerin Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh)ın İçtihatları Üzerinden Ortaya Attıkları İddialara Cevaplar – 1

Tarihselcilerin Hazret-İ Ömer (Radıyallâhu Anh)In İctihatları Üzerinden Ortaya Attıkları İddialara Cevaplar - 1

Allah’ın ahkâmı tarihi midir? Her çağa hitap edebilecek bir hüviyete sahip midir? Her doğan ve büyüyen insanın, hemen hemen temel başlıklar altında toplayabileceğimiz içten gelen….

Devamını oku

Vatan-ı Aslî Meselesi 4 – Vatan-ı Aslî Nasıl Bozulur?

Vatan-ı Aslî Meselesi 4 - Vatan-ı Aslî Nasıl Bozulur?

Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Fetih günü Medine’den Mekke’ye geldiğinde kendisini seferi kabul ederek namazı iki rekât olarak kıldırmış ve Mekke ahalisine (أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا….

Devamını oku

Vatan-ı Aslî Meselesi 3

Vatan-ı Aslî Meselesi 3

Darulharpte Yerleşmek Darulharpte yerleşen Müslümanlar ile alakalı Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ» “Ben müşrikler ile beraber….

Devamını oku

Vatan-ı Asli Meselesi 2

Vatan-ı Asli Meselesi 2

Kadının Vatanı Kadın bir yerde ikamete karar verme hususunda kocasına tabidir. Bu mesele metinlerde açıkça zikredilmiştir. El-Haskefi, ed-Dürrü’l-muhtar’da şöyle demektedir: (Muteber olan tabi olanın değil….

Devamını oku

Vatan-ı Asli Meselesi-1

Vatan-ı Asli Meselesi-1

Mukaddime Seferilik; namazların kısaltılması, kurban mesuliyetinin düşmesi, mahremsiz seyahatin yasak olması ve benzeri birçok hükme tesir etmesi itibarıyla fıkıhta ve Müslümanların günlük hayatında mühim bir….

Devamını oku

“Câiz Değildir” ve “Sahih Değildir” İfadeleri Ne Anlama Gelir? Aralarında Fark Var mıdır?

“Câiz Değildir” ve "Sahih Değildir” İfadeleri Ne Anlama Gelir? Aralarında Fark Var mıdır?

Besmele, hamdele ve salveleden sonra… Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfler’e bağlı olarak vücut bulan İslâmî ilimlerin tümü kuşkusuz büyük önemi haizdirler. Her biri farklı bir….

Devamını oku

Seferîlikte Köprü Meselesi-2

Seferîlikte Köprü Meselesi-2

Ortasından Nehir Akan Şehirler Şehirlerin sınırlarını anlamaya çalışırken incelenmesi gereken mevzulardan biri de ortasından nehir akan şehirlerin durumudur. Bu şehirlerin her iki yakası da müstakil….

Devamını oku

Seferîlikte Köprü Meselesi-1

Seferîlikte Köprü Meselesi-1

Şehirleri Ayıran Fasılalar İkamet ve sefer hususunda şehir ile finanın; şehir ile köyün ve şehirlerin birbirlerinden ayrılma mesafesini bilmek mühimdir. Böylelikle kişi, birbirine yakın iki….

Devamını oku

Seferilikte Şehirlerin Sınırları-2

Seferilikte Şehirlerin Sınırları-2

Mezkûr Mesafelerin Mesnetleri Önceki makalede naklettiğimiz rivayetleri mesnetlendirecek olursak: Galve rivayeti İmam-ı Muhammed’e dayanır, İmam-ı Ebu Yusuf’tan gelen, cuma namazının kılınabileceği yer ile alakalı bir-iki….

Devamını oku