İsmailaga
İsmailağa Logo

Meşhur Hanefî Fakîhi İbn Âbidîn (Rahimehullah)

Meşhur Hanefî Fakîhi İbn Âbidîn (Rahimehullah)

İsmi, Künyesi ve Nesebi Tam adı Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdülazîz b. Ahmed b. Abdurrahîm b. Muhammed Salâhuddîn el-Hüseynî ed-Dımaşkî el-Hanefî olan İbn Âbidîn’in….

Devamını oku

İmâm-ı Âzâm Ebû Hanîfe Hazretleri’nin Hayatı

İmâm-ı Âzâm Ebû Hanîfe Hazretlerinin Hayatı

İmam’ın ismi en-Nu’mân.[1] Baba adı “Sâbit”, künyesi “Ebû Hanîfe”[2], en meşhur lakabı “el-İmâmu’l A’zam”dır.[3] Şeceresi: en-Nu’mân b. Sâbit b. Nu’mân b. Merzubân b. Zûta b…..

Devamını oku

İmam Şâfiî (Rahmetullâhi Aleyh)in Vefatı

İmam Şâfiî (Rahmetullâhi Aleyh)'in Vefatı

Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden Şâfiî mezhebinin kurucusu olan İmâm-ı Şâfiî hazretlerinin anne ve baba tarafından soyu Peygamber Efendimizle birleşmektedir. Dördüncü dedesi Şâfiî’nin ismine….

Devamını oku