6 Şaban 1439İsmailağa Logo

Hâce er-Râmîtenî Hazretleri

Hâce er-Râmîtenî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Hâce er-Râmîtenî (Kuddise Sirruh) Boyu mevzun, yüzü güzeldi. Azaları arasında tam bir tenasüh vardı. Fakrı iltizam etmiş bir dokumacıydı (Nessâc). Avam-ı nas ile ülfeti….

Devamını oku