İsmailaga
İsmailağa Logo

Hâcegî es-Semerkandî Hazretleri

Hâcegî es-Semerkandî Hazretleri

Allah dostlarının (Kaddesallâhu Esrârahum) hayatlarını okumak, onların ahlâkıyla ahlaklanma menziline giden yolda bir delâlet remzi, ibret ve nasihat vesilesidir.[1] Süfyân ibni Uyeyne (Rahimehullâh) şöyle buyurmuştur:….

Devamını oku