İsmailaga
İsmailağa Logo

Vefâtının Sene-i Devriyesinde Akşemseddin Hazretleri

Vefâtının Sene-i Devriyesinde Akşemseddin Hazretleri

1390 senesinde Şam’da doğmuş olan Akşemseddin Hazretleri (Kuddise Sirruhû) çok sayıda ilim adamı yetiştirmiş, medrese kökenli bir aileden gelmektedir. Adının kaynaklarda Muhammed, Mehmed veya Ahmed….

Devamını oku