İsmailaga
İsmailağa Logo

Sahabe Döneminde Kur’ân-ı Kerîm Eğitimi

Sahabe Dönemin Kur'ân-ı Kerim Eğitimi

Ashâb-ı Kirâm’ın (Rıdvânullâhi Aleyhim Ecmaîn) hayatındaki en önemli şey, Kur’ân-ı Hakîm’in âyetlerini öğrenmek ve hayatlarına tatbik etmekti. Sahabenin hayatlarında en ehemmiyet verdikleri şey Kur’ân-ı Kerîm….

Devamını oku

Ezberlenen Kur’ân’ı Tekrar Etmek ve Unutmamak

Ezberlenen Kur’ân’ı Tekrar Etmek ve Unutmamak

Dinimizde Kur’ân-ı Kerîm’in ezberlenmesi, öğrenilmesi ne kadar teşvik edilmiş ve övülmüşse, ezberlenen Kur’ân metninin unutulması da o derecede yerilmiş ve yasaklanmıştır. Bu hususta Rasûlüllah (Sallâllâhu….

Devamını oku

Evlâdım Hâfız Olsun

Evlâdım Hâfız Olsun

Tüm hamdler, topraktan yarattığı beşerî muhatap alarak aziz kılan ve ona kelamların en güzeli ile hitap eden Mevla’ya olsun… Takdirine ve tekdirine pazarlıksız boyun eğilen….

Devamını oku

Hayâtî Bir Mefhûm Olarak İlim

Hayâtî Bir Mefhûm Olarak İlim

“el-İlim” aslı itibarıyla Allah Te‘âlâ’nın sıfatlarındandır ve O’nun (Celle Celâluhû) “duyular âlemine ve ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesi” manasına gelir. Kur’ân-ı Kerîm’de muhtelif….

Devamını oku