3 Zilkâde 1439İsmailağa Logo

Ziyâretlerimizde Vazgeçmememiz Gereken Ölçü: Haremlik-Selâmlık

Haremlik-Selâmlık

İçinde bulunduğumuz günlerde, hem yaz dönemi olması, hem de izinlerin uzatılması hasebiyle geniş bir ziyâret döneminde bulunmaktayız. Bizi ‘kulluk’ etme amacımız üzere yaratmış olan rabbimiz,….

Devamını oku

Karma Hayattan Mahrem Hayata Geçmek Hakkında

Karma Hayattan Mahrem Hayata Geçmek Hakkında

Dünya milletlerinin ırkının kölesi olduğuna inanan Yahudi’nin varlık felsefesi “öteki” olarak gördüğünün ezilmişliğinden beslenir. Siyasi hamleleri de ötekileştirdiği milletleri sömürme üzerine ibtina eder. Yahudilik; “Sapık….

Devamını oku

Karma Hayattan Mahrem Hayata Geçmek

Karma Hayattan Mahrem Hayata Geçmek

Karma Hayattan Mahrem Hayata Nasıl Geçilir? İhsan ŞENOCAK Dünya milletlerinin ırkının kölesi olduğuna inanan Yahudi’nin varlık felsefesi “öteki” olarak gördüğünün ezilmişliğinden beslenir. Siyasi hamleleri de….

Devamını oku