İsmailaga
İsmailağa Logo

Fudayl bin İyâz (Rahimehullah)

Fudayl bin İyâz (Rahimehullah)

İsmi Fudayl bin İyaz, künyesi Ebû Ali, nisbesi et-Temîmî el-Yerbûî’dir. 725 yılında, Horasan’da Merv yakınlarında Fundin denilen bir köyde doğdu. Buhara’lı olduğu rivayetleri ile beraber,….

Devamını oku

Şakîk-i Belhî

Şakîk-i Belhî

Asıl ismi, Ebû Alî Şakîk bin İbrâhîm El-Ezdî El-Belhî (Rahimehullah) olup Afganistan’ın Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Zengin olup ticaretle uğraşırken, Türkistan taraflarında bir putperest ile….

Devamını oku

Behlül Dânâ Hazretleri

Behlül Dânâ Hazretleri

Asıl adı Ebu Vüheyb bin Amr Sayrafi olan, Abbâsî halifesi Hârûnürreşîd (788-809) ile olan münasebeti dolayısıyla Behlûl er-Reşîd diye de anılır. Hakkındaki bilgilerin büyük bir kısmı….

Devamını oku

Harun-ur Reşid’in vefatı

Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Semân Medreselerini Kurdu

Harun-ur Reşid’in vefatı 809

Devamını oku